Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Měli byste vědět

Z plenární schůze SRPDŠ

Podstatné informace ze plenární schůze SRPDŠ, která se konala 17. září 2009.

Přítomní rodiče byli seznámeni s  hlavními záměry plánu práce na škol. rok 2009-2010 (velká absence dětí, zaměření na znalosti dětí, práce s dětmi s poruchami učení, spolupráce s rodiči) a s různými akcemi připravovanými na tento školní rok.

Paní Sinkulová informovala o výsledcích rozmisťovacího řízení za rok 2008/09 a nabídla rodičům vycházejících žáků možnost návštěvy „Burzy podniků" v Tachově. Pro nový školní rok existuje možnosti podání tří přihlášek na další školy (nově). Další informace byly o zprávách a vyšetřeních z PPP nebo SPC. K této problematice promluvila i paní ředitelka Vaňousová, která doplnila informaci o integrovaných dětech vzdělávaných podle Individuálních vzdělávacích plánů.

Paní Kouklová přednesla zprávu o hospodaření s fondem SRPDŠ za uplynulý školní rok a následně byl předložen návrh na schválení příspěvku do fondu SRPDŠ ve výši 200 Kč za rodinu. Proti výši přispěvku vystoupila paní Dana Koktová, která navrhovala snížit příspěvek na 100 Kč. Tento návrh byl rodiči přehlasován a příspěvek byl schválen ve výši 200 Kč na rodinu.

Rodiče byli také informováni o nutnosti dovolby člena Školské rady za rodiče z důvodu odstěhování paní Jitky Jiráskové. Jako člen Školské rady byla navržena paní Helena Veishaiplová.


V následujících dnech byly dětem předány hlasovací lístky, které rodiče vyplnili a následně vrátili do školy. Paní Helena Veishaiplová byla zvolena členem Školské rady za rodiče 77% hlasů.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.