< návrat zpět

Rozvrhy tříd a učitelů

Vysvětlivky:

Čajs - Člověk a jeho svět
Vkz - Výchova ke zdraví
Dv - Dramatická výchova
Kom - Komunikace
Dfv - Digitální fotografie a video
Ds - Dějepisný seminář
KNj - Konverzace v Nj
Pp - Přírodovědná praktika
Ppo - Příprava pokrmů
Šr - Šikovné ruce
Vp - Volba povolání
Dopv - Dopravní výchova
Čd - Čtenářská dílna
Inf - Informatika

Rozvrhy tříd a rozvrhy učitelů ve školním roce 2016/2017

Aktuální změny rozvrhu

Dohledy na I. st.

Dohledy na II. st.

Dohledy ve školní jídelně