Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=3931  •  Vydáno: 6.6.2017 19:23  •  Autor: Jaroslava Pachlová

Koumálci a hry s víčky

... a ještě jeden dopis

Dneska si koumálci pohráli s víčky.


1. Cvrnkaná s víčky

Hra rozvíjející postřeh, odhad a jemnou motoriku
Pomůcky: 10 víček jedné barvy a 10 víček jiné barvy, stůl
Pravidla
· hrají dva hráči, každý má 10 víček jedné barvy
· hráči rozloží svoje víčka na protilehlé strany stolu do "pyramidy" : 1. řada 4 víčka, 2. řada 3 víčka, 3. řada 2 víčka a 4. řada 1 víčko
· hráči si střihnou, kdo začíná · v jednom kole má každý hráč jedno „odpálení" - cvrnknutí víčka -  snaží se svým víčkem srazit se stolu soupeřovo víčko a zároveň usiluje o to, aby to jeho nespadlo (pokud spadne, do hry se už nevrací)
· hráči se střídají
· vyhrává ten, kdo dřív sestřílí se stolu víčka soupeře a jemu na stole zůstane alespoň jedno

2. Rallye

Hra rozvíjející odhad a jemnou motoriku
Pomůcky: 2 víčka, velký balící papír, silný fix, popř. kuličky z ložiska nebo malé skleněné 
Pravidla
· na velký balící papír nakreslíme okruh našeho závodu - rallye, vyznačíme start, který je zároveň i cílem
· hrají 2 hráči, každý má jinak barevné víčko (my jsme pod víčka volně vložili kovové nebo skleněné kuličky, ale nemusí být)
· hráči si střihnou, kdo první odstartuje, svoje závodní víčka položí na start
· hráči se střídají ve cvrnkání a tím posouvají víčko k cíli
· kdo vyjede z trasy, vrací se na start (můžete si na trase udělat záchytné body a vracet se k nejbližšímu)
· vyhrává hráč, kterému víčko jako první projelo cílovou čarou

3. Víčka v síti

Hra rozvíjející paměť a prostorovou orientaci
Pomůcky: 2 kartony, fix, pravítko, různá víčka (nejméně 2 x 3 víčka), šátek
Pravidla
· na 2 kartony (hrací karty) 20cm x 20 cm narýsujeme síť o straně čtverce 5 cm
· připravíme si 3 víčka pro jednoho a 3 víčka pro druhého hráče
· 1. hráč na hrací kartu se sítí položí tři víčka do různých polí, ukáže je na 10 s soupeři a přikryje je šátkem
· 2. hráč musí na svoji kartu rozložit svoje víčka do stejného postavení
· započítávají se trestné body za špatně položené víčko, vyhrává ten, kdo má nejméně trestných bodů 
· hru můžeme samozřejmě ztížit podle věku a schopností hráčů (větší síť, více víček apod.

Dnes jsme také psali a poslali dopis s obrázky našim eTwinningovým partnerům do města Ilavy na Slovensko: