Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4506  •  Vydáno: 5.11.2018 12:57  •  Autor: Lenka Bártíková

Týden od 5.11. do 9.11.

Čj - vyjmenovaná slova po B, L, M

- slova příbuzná a tvary vyjmenovaných slov

- obtížné jevy (vysvětlení a použití ve větách)

- sloh: telefonický rozhovor

M - pamětné násobení a dělení (desítky a stovky)

- G test - bod, přímka, úsečka, polopřímka, kolmice, kružnice