Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4646  •  Vydáno: 26.2.2019 17:29  •  Autor: Jaroslava Pachlová

Učíme se jeden od druhého

Páťáci a jejich prezentace

Dnes jsme měly v 5. ročníku v předmětu Člověk a jeho svět závěrečné srnutí na třídění živočichů. Někteří si připravili prezentace a referáty na téma, které je nejvíce zaujalo. Sandra si například připravila referát o savcích (všeobecně), Filipa zaujaly kočkovité šelmy a Kačka nás seznámila s ptačími druhy, které se vyskytují na jejich zahradě.

Filipova prezentace Kočkovité šelmy:Níže si můžete zalistovat v knize Ptáci v naší zahradě, kterou představila Katka:

Ptáci v naší zahradě
Ptáci v naší zahradě
Click to read this book, made with Book Creator
https://read.bookcreator.com

Video z dnešních hodin - prezentace a závěrečné kvízy:

Ještě na doplnění několik fotografií z přírodovědné části Čajsu.

Ve vlastivědné části se teď zabýváme dobou národního obrození. Fotografie jsou ze skupinové hry na téma tvoření nových českých slov: