Týdenní plán 2. třídy

Pondělí
ČJ - Slova protikladná/souznačná - uč. 11/1,2, PS 8/2, DÚ 8/4
M - Násobení a dělení, pojmy krát více/krát méně - PS 5/4,5
Čtení - Společná četba - Ronja, dcera loupežníka
VL - Jací jsme -kamarádství - uč. str. 7

Úterý
ČJ - Slova protikladná/souznačná - uč. 11/3, PS 8/1
M - Geometrie - délka úsečky, převody jednotek délky - PS 3/1-4, DÚ 3/5

Středa
ČJ - Slova nadřazená/podřazená/souřadná - uč. 12/1, PS 9/1
M - +,-,.,:  do 1000 - PS 6/1,2,5, DÚ 6/3,4
- Příroda živá/neživá - uč. str. 6

Čtvrtek
ČJ -
Diktát, slova souřadná/nadřazená/podřazená - PS 9/2, DÚ 10/4
AJ
- 42/vše - přečíst, přeložit 
+ gramatika 43/ a, an + nová slovíčka
VL - Jsme zodpovědní, moje povinnosti - uč. str. 8

Pátek
ČJ -
Slova spisovná/nespisovná - uč. 13/1, PS 10/1
AJ
-uč. UNIT 16 - My favourite toy - vše
PS REVISION - cv.1,2
M - Desetiminutovka, písemné násobení - PS 7/6, DÚ 8/1,2
Inf - Zadání práce je k dispozici v Google učebně Informatika 4 (po přihlášení ke školnímu účtu) jako 3. - 22/23 - mapy.cz - 22. a 23. 9. 2022

V pondělí jedeme do Stříbra - teplé oblečení, s sebou do batohu svačinu, návrat na oběd.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se