Týdenní plán 2. třídy

Pondělí 6.12.

Český jazyk tel. rozhovor Čj - uč. str.39/cv.1
Matematika sčítání, odčítání do 1 000 - str.60/cv.1
Čajs-Vl Doprava v ČR str.36-38
DÚ: Matematika str.60/cv.2

Úterý 7.12.

Český jazyk vyjmenovaná slova PS str.30/cv.3
Matematika násobení, sudá a lichá čísla, dělení se zb. - str.60
                                                             str.61/cv.1
DÚ: Český jazyk - učebnice str. 35/cv.2 (3 řádky do sešitu Čj)

Středa 8.12.

Český jazyk vyjmenovaná slova po z - PS str.31/cv.1,2,3,
Matematika opakování str.60/cv.4, str.61, str.62 - šedý sloupec
Čajs Domácí mazlíčci
DÚ: M str.60-61 dokončit
   str.62 šedý sloupec (do pondělí 13.12.)

Čtvrtek 9.12.

Český jazyk psaní i,í, y,ý po f - PS str.31/cv.1 dole
Čítanka str.65-67 přečíst
do sešitu Čtení: Svátky pokoje a míru
                       M. Švandrlík
1.Hledání
2.Nápad
3.Domluva
Ke každému bodu napiš, o čem je
Čajs-Vl Do sešitu Vl: Nerostné suroviny
-hnědé uhlí - Mostecko, Sokolovské
-černé uhlí - Ostravsko
-vápenec - Beroun
-písky - jižní Čechy,.j. Morava
-kaolin - K. Vary
učebnice str.39-41 prohlédnout obrázky
DÚ: Čj - učebnice str.37/cv.2 (3 řádky do sešitu)

Pátek 10.12.

Český jazyk slovní druhy PS str.33/cv.1
Matematika str.59/cv.1,2,4
str.62/cv.2
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se