Týdenní plán 2. třídy

Pondělí
Čj - PS str. 24 - opakování 
Pořádek slov ve větě - cv.1 opsat ve správném pořadí říkanku na linky -
nejdříve bílé, poté žluté
- cv. 2 na papír a vybarvit správně zeleninu
- cv. 3 čísla do žlutých rámečků, do bílého O-oznamovací, R-rozkazovací, T-tázací, P-přací
M - PS str. 52 - počítání se závorkami
- nejdříve vypočítáme závorku (můžeme si napsat výsledek nad znaménko pro lepší orientaci)
- celá strana
Čj - čtení - cokoliv z čítanky
Čajs - vycházka

Úterý
Čj - význam slov - slova protikladná
- uč. str. 37 - co znamená: slova opačného významu
- cv. 1 - příklad protikladných slov
- cv. 2 - vybrat dvojice slov protikladných
- cv. 3, cv. 4 - ústně
- děti si mohou vyzkoušet na papír křížovku
M - PS str. 53 - počítání se závorkami
- slovní úloha možno na papír (není povinná)
- celá strana
- opakování cv. 5
Čajs - jak doma pomáháme (povídání o rozdělení prací v domácnosti i venku)

Středa
Čj - význam slov - slova souznačná
- uč. str. 38 - slova stejného nebo podobného významu
- cv.2 ústně Proč tam nepatří?
- cv.3-4 ústně
M - desítky a jednotky do 100
- PS s. 54
- ukázka logické návaznosti, podobnosti v každé desítce
- číslo před a číslo po čísle ...
- čísla mezi čísly ... a ...
- rozklad na desítky a jednotky
Čj - čtení - cokoliv z čítanky
- písanka - písmeno g str. 26

Čtvrtek a pátek
Čj - antonyma a synonyma
- PS do s. 25
- písanka do s. 27

M - čísla do 100
- zápis a čtení čísel, vyhledávání ve stovkové tabuli
- PS do s. 56
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se