Týdenní plán 2. třídy

Čj
- vyjmenovaná slova po B, PS řazení vyjm. slov, doplňování i, y
- být a slova příbuzná
- pracovní list - vyjmenovaná slova a příbuzná k B
- písanka:  str. 18-19
- čtení z čítanky, společná četba

M - G
- jednotky délky (mm, cm, dm) a jejich převody
- vyhledávání, měření a zápis úseček
- PS

Aj
- čísla 0-10
- čtení, správné pořadí, vyjmenování
- diktát čísel
- opakování: pokyny, barvy

Čajs
- práce s mapou a kompasem
- směrová růžice, orientace podle sv. stran
- podoba mapy a vysvětlivky 
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se