Co nás čeká

V rámci rekonstrukce povrchu komunikací v okolí školy se od pondělí 16. 9. 2019 mění podmínky přístupu do budovy základní školy.

Prostor nad kostelem bude uzavřen pro pěší i automobily. Přístup ke škole pro všechny žáky, rodiče i návštěvníky školy bude pouze ze směru od autobusové zastávky.

Žáci 5. – 9. ročníku, kteří mají šatny v hlavní budově, začnou využívat hlavní vchod.
Pro žáky 1. – 4. ročníku a rodiče bude vyznačen přístup od hlavní budovy k pavilonu I. st.

 V provozu už bude autobusová zastávka před školou.

Vážení rodiče,
zde naleznete každý týden stručný přehled probraného učiva.
Věřím, že využijete tyto stránky i v případě absence Vašeho dítěte.

Čtení
Tento týden se ještě seznamujeme s velkými tiskacími písmeny,
příští týden začneme s postupným nácvikem jednotlivých písmen.
Tato etapa potrvá přibližně do konce listopadu. Budeme číst texty
psané jen velkými tiskacími písmeny a trénovat sluchové skládání slov.
Příklady slov k procvičování:
RAK, MÁK, ČÁP, ŽÁK, PÁV (P-Á-F), LES, PES, MECH, MEČ, SÝR, RÝČ,
KOS, LOĎ (L-O-Ť), NOS, NOC, KŮŇ, SŮL, NŮŽ (N-Ů-Š), LUK, PUK...
pokud dítě zvládá přidáme i abstraktní: DÁM, MÁM, MŮJ, DEJ, ČICH, BÁC, GÓL...

Psaní
Uvolňujeme ruku pomocí cviků - obtahováním, dokreslováním, vybarvováním
- tím vším nacvičujeme tahy potřebné k zvládnutí psacího písma.
Ruku procvičujeme i psaním tiskacích písmen a slov, zapisování písmen
slouží jen k osvojení si čtení, nevyžadujeme proto přesnost,
děti napodobují tvar písmen, jak umí.

Matematika: počítáme do pěti

Vv, Tv: tento týden už potřebujeme kufřík s výtvarnými potřebami 
i cvičební úbor

Přeji Vám hodně trpělivosti a pěkný konec léta.

         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se