Co nás čeká

Rozhodnutím Bezpečnostní rady státu je od středy 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném školství. I ZŠ Stráž je tak až do odvolání pro žáky uzavřena. Vzhledem k tomu, že dosud není jasné, jak dlouho bude toto opatření trvat, sledujte, prosím, aktuální informace v médiích a náš školní web www.zsstraz.cz.
Domácí úkoly:
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.


Informace pro veřejnost:
Nové dětské hřiště u školy není veřejné hřiště.
Využívat ho mohou pouze děti navštěvující naši školu, a to pouze v době vyučování a v době provozu školní družiny.
Dodržujte, prosím, toto pravidlo.
Prostor je monitorován kamerovým systémem.
Čj
Čtení do str. 28: písmena E, O
Slova k procvičování sluchového skládání: 
V této úrovni jsou to slova se shluky souhlásek:
VLK, KRK, OBR, RTY, KRUH (K-R-U-CH), KLUK,
LOTR, METR, KOPR, BLÁTO, DVEŘE, MLÉKO, 
ŠTIKA (Š-Ť-I-K-A), KŮZLE, MRAKY, ZVÍŘE, ŠŤÁVA...

Pokud dítě zvládá, v poslední úrovni jsou to delší slova:
CIBULE, NÁMOŘNÍK (N-Á-M-O-Ř-Ň-Í-K), KYTARA, SEKERA,
ŠUPINA, KOLOTOČ, BALÍČEK, ČASOPIS, HRÁŠEK, KROCAN,
VRABEC, LETADLO, SESTŘIČKA...

M
PS do str. 20:
- porovnávání více, méně, stejně, 
větší, menší, rovná se
- počítání na číselné ose
- číslice 1

         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se