Co nás čeká

V rámci rekonstrukce povrchu komunikací v okolí školy se od pondělí 16. 9. 2019 mění podmínky přístupu do budovy základní školy.

Prostor nad kostelem bude uzavřen pro pěší i automobily. Přístup ke škole pro všechny žáky, rodiče i návštěvníky školy bude pouze ze směru od autobusové zastávky.

Žáci 5. – 9. ročníku, kteří mají šatny v hlavní budově, začnou využívat hlavní vchod.
Pro žáky 1. – 4. ročníku a rodiče bude vyznačen přístup od hlavní budovy k pavilonu I. st.

 V provozu už bude autobusová zastávka před školou.

Pondělí 9.9.
Český jazyk opakování učiva 1.roč.- písmena tiskací, psací
PS str.4/cv.1
čtení souvislého textu, správná intonace, plynulost, porozumění
Matematika opakování sčítání, odčítání do 20
PS str.6/cv.1
DÚ: M str.6/cv.3, každý den číst libovolnou knihu

Úterý 10.9.
Český jazyk psací a tiskací písmena - PS str.4/cv.2
psaní malých písmen - Písanka str.2
čtení vět - plynulost, porozumění
Matematika opakování sčítání, odčítání do 20 - PS str.7
DÚ: ČJ - PS str.4/cv.2 (dokončit)
M str.7/2,5 (dokončit)
číst

Středa 11.9.
Český jazyk slovo - slabika PS str.5/cv.1
čtení souvislého textu
Matematika čísla menší, větší PS str.8
Čajs bezpečně do školy, dopravní značky
DÚ: ČJ - PS str.5/cv.4 - sestav slova a napiš je psacím písmem
       číst
Čtvrtek 12.9.
Český jazyk opakování z 1. roč. - slovo, slabika PS str.6/cv.1
čtení s porozuměním
Matematika sčítání, odčítání do 20, slovní úlohy str.9
DÚ: M str.10/cv.1, číst
Pátek 13.9.
Český jazyk opakování psacího a tiskacího písma PS str.4/cv.4
Matematika sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, reálné situace
Čajs důležitá tel. čísla
DÚ: ČJ - PS str.7/cv.4, číst
Od příštího týdne každé úterý diktát, každou středu desetiminutovky z M.
Kontrolujte a podepisujte dětem každý den notýsek.

         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se