Co nás čeká

Od pondělí 22. 11. bylo zahájeno preventivní testování žáků a zaměstnanců na přítomnost viru Covid-19 prostřednictvím antigenních testů určených pro samoodběr. Testovat se bude vždy v pondělí ráno, v případě nepřítomnosti žáka v tomto termínu bezprostředně po jeho příchodu do školy.

Děkujeme za pochopení.

Více informací ZDE a ZDE.
Pondělí 11.1.

Český jazyk podstatná jména PS str.4/cv.6,8 - společně
                         PS str.5/cv.9 - utvoř dvojice a napiš do sešitu Čj
                                              (můžeš nakreslit obrázek)
Matematika sčítání, odčítání, násobilka - str.6/cv.2,3,4 + oranžový sloupec

Úterý 12.1.

Český jazyk vlastní jména PS str.5/cv.10,11 - samostatně
                         str.5/cv.12 - společně (vybarvi 8 slov - každé jinou pastelkou (Dana, Pepa, Tomáš, Věra, Brno, Praděd, Šumava,Dyje)

Matematika odčítání dvojciferných čísel - str.7/cv.1,2 společně
                                          str.8-oranžový sloupec - samostatně
Čajs do sešitu zapiš: Kostra
                       - je složena z kostí
                       - je to ústrojí opory a ochrany těla
                       - základem je páteř (je složena z obratlů)
                       - většina kostí je spojena klouby
Nakresli obrázek ( lebku nebo kost)
 Prohlédnout obrázek v učebnici na str.19
 Společně  si ukážeme, kde máme lebku, páteř, kostru hrudníku (žebra), kosti horní končetiny, pánev, kosti dolní končetiny                   

Středa 13.1.

Český jazyk přídavná jména - PS str.6/cv.1,2 (společně)
                          PS str.6/cv.4,5 (samostatně)
Cvičení 3 na str.6 doděláme zítra.
Matematika odčítání dvojciferných čísel str.8/cv.1(společně, kdo nestihl- dokončí doma)
                                        str.9/cv.1 (samostatně)
Zítra doděláme úlohy ze str.8,9 (slovní úlohy, řetězy)

Čtvrtek 14.1.

Český jazyk přídavná jména PS str.6/cv.3 (společně)
                       učebnice Čj str.58/cv.3 - do sešitu Čj doplň a napiš jen přídavná jména
                       (jsou to slova, ve kterých doplníš i,í,y,ý - Mlýnské, kobylí,....)
Matematika sčítání, odčítání do 100 - str.8/cv.2,3 (společně)
                                    str.9/cv.3 (společně)
                                    str.10/cv.1 - doplň tabulky (samostatně)

Pátek 15.1.

Český jazyk zájmena - PS str.7/cv.1,2 (společně)
               PS str.7/cv.3,4 (samostatně)
               cv.3 - doplň my, mi,(my - všichni, mi - mně)
               cv.4 - místo modře vyznačených slov napiš zájmena z nabídky
                        např. Oni zpívají. Ona spí. ...
Matematika sčítání, odčítání, násobení, dělení - str.8/cv.4 (společně)
              
           násobení, zaokrouhlování na desítky - str.10/cv.2,3(samostatně)
           cv.2 (připomeň si zaokrouhlování na desítky, čísla po zaokrouhlení jsou čísla po desítkách
           do 100 - 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100)
           Jestliže je na místě jednotek 1,2,3,4 - zaokrouhlíme dolú (k menšímu číslu).
           např. číslo 24 - leží mezi 20 a 30, protože na místě jednotek je 4, zaokrouhlíme na 20
           Jestliže je na místě jednotek 5,6,7,8,9 - zaokrouhlíme nahoru (k většímu číslu)
           např. 56 - leží mezi 50 a 60, protože na místě jednotek je 6, zaokrouhlíme nahoru (60)
           Kdo neví, doporučuji nakreslit si číselnou osu (od 0 po desítkách do 100) a pracovat s ní.
           cv.3 - čísla vynásobíme 8 a vypočítáme
Poslat úkoly za tento týden (kdo neposílá průběžně)
Online hodiny se budou konat příští týden opět ve stejném čase (od 8,50hod).

         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se