Týdenní plán 3. třídy

Pondělí:

Aj Unit 2
výslovnost, poslech, trénink
PS str.7
Čj uč. str.7, cv.1,2 - ústně
PS str.4, cv.2
             cv.3 - do sešitu Čj
M str.9, cv.3 + zelený sloupec
Čajs vlastnosti str.2,3,4

Úterý:

Čj diktát uč. str.9, cv.5
PS str.4, cv.4
M 10 příkladů na +, -
vymyslet zadání slovní úlohy
str.10, cv.1
Čt str.8
do sešitu opsat 2 jazykolamy+ obrázek
Čajs ČR
sousední státy
vysněná zem
Dú: M str.11, cv.2

Středa:

Aj test
píseň
PS str.8, cv.2
Čj str.8, cv.5 - do sešitu Čj
         cv.6 - ústně
hra str.8, cv.7
M kontrola dú
str.11, zelený sloupec
početní hry
Čt čtení str.10-11
písanka str.7
DÚ: Aj PS str.8, cv.3

Čtvrtek:

Čj sloh
vyprávění, osnova
uč.str.6
Prázdniny - vyprávění do sešitu Čj
M didaktické hry
str.10, cv.3 - společná práce u tabule
Čajs ČR
str.7
Aj PS str.8, cv.4
Dú: Čajs str.7 - naučit se slova české státní hymny do pondělí 23.9.Pondělí:
Aj slovíčka 1. lekce, výslovnost, pozdravy
povely, píseň
Čj povídání o víkendu, služby
uč. str.4, cv.3 - do sešitu Čj
kontrola dú
M str.5, cv.1,2,3
Čajs rodina

Úterý:
Čj uč. str.4, cv.4 - do sešitu Čj
PS str.2, cv.2,3
M str.5, cv.4 - ústně
str.6 - celá
Čt přečíst str.6,7 . zapsat a odpovědět na 1. otázku + obrázek
Dú: ČjPS str.2, cv.5

Středa:
Aj Unit 1
opakování slovní zásoby, píseň
rozhovory
uč. str. 6, 7
PS str.6 - celá
Čj kontrola dú
uč. str.5,cv.1 - ústně
             cv.2 - do sešitu Čj
PS str.2, cv.6
M str.8 - celá
str.9, cv.1
Čt písanka str.4
čít. str.5
Dú: M str.9, cv.2

Čtvrtek:
Čj uč. str.5, cv.7 - ústně
              cv.8 - práce ve dvojici, soutěž
M kontrola dú
pracovní list na +,- do 100
str.10, cv.2
- rychlejší děti zelený sloupec str.9
Čajs domov, pracovní list
Aj Unit 2
What´s this? It´s ...
poslech, rozhovor
Dú: Aj - slovíčka 2. lekce zapsat do slovníčků do pondělí 16.9.

Pátek:
Čj - soutěž ve skupinách, skládání slov, vět
PS str.7
MG focení tříd
str.14, cv.1,2
str.15 - celá
Čt čtení na známky
písanka str.5
Dú: písanka str.5 - dokončit
písanka str.6
Středa:

Aj učebnice, pravidla
Čj opakování
M opakování, str.3 - celá
Čt čít. str. 3, 4
do sešitu opsat báseň + obr.

Čtvrtek:

Čj uč. str.3
uč. str.4, cv.1 - ústně
PS str.2, cv.1
M str.4, cv.1,2,4,5
str.5 - zelený sloupec
Čajs obr. rodina, kdo s tebou bydlí?
Dú: M str.4, cv.3

Pátek:
Čj písanka str.3
uč. str.4, cv.2,4 - ústně
MG str.7, cv1,2
 Dú: Čj PS str.2, cv.4
   
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se