Pondělí:
Aj barvy
slováčka 3. lekce
pracovní list
Čj povídání o víkendu
služby
kontrola dú
PS str.7, cv.7
M str.17 - celá
str.18, zelený sloupec
Čajs významná místa v ČR
DÚ: Aj - napsat slovíčka 3. lekce (2 sloupečky)


Úterý:
Čj diktát (PS str.7, cv.8)
uč. str.13, cv1,2 - ústně
PS str.8, cv.1
M str.18, cv.1,2,3
Čt čít. str.16,17 - na známky
písanka str.9
Čajs historické a přírodní bohatství ČR
Typy krajiny
Dú: Čj PS str.8, cv.3

Středa:
Aj test
rozhovory, otázka What colour is it?
uč. str.12
Čj kontrola dú
PS str. 8, cv.2
PS str. 8, cv.4 - sam. práce
M str.19 - spol. práce
zelený sloupec
Čt str.20,21 + obr. do sešitu
DÚ: M str.20, cv.1

Čtvrtek:
Čj uč. str.13, cv.3,4 - ústně
     str. 14, cv.1
PS str.9, cv.5,6
M desetiminutovka
str.19, cv.2,3
Čajs části kopce + do sešitu obr. uč. str.9
Aj PS str.10, cv.1,2,3
Dú: Aj dopsat slovíčka 3. lekce
Pátek:
Čj str.9, cv.7 a) až e)
MG str.22, cv.4
str.23, cv1,2
str.24, cv.1,2
Čt čítanka str.18,19,20
DÚ: písanka str.10
Čtvrtek
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se