Týdenní plán 3. třídy

Čj
- sloh: pořadí vět v příběhu
- uč. str. 96, PS str. 31
- opakování vyjmenovaných slov po P, S, V, Z
- uč. str. 95, PS str. 30
- tvarosloví - slovní druhy
- uč. str. 54

M
- opakování malých násobilek (zkoušení na známku)
- násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky
- opakování zaokrouhlování
- opakování písemného a pamětného + a -
- pracovní listy a školní sešit

Aj
- opakování slovní zásoby rodina a vzhled
- tvoření vět
- správné psaní slov

Čajs
- příroda na jaře

 PČ
- viz lísteček Sádrový výrobek
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se