Co nás čeká

V rámci rekonstrukce povrchu komunikací v okolí školy se od pondělí 16. 9. 2019 mění podmínky přístupu do budovy základní školy.

Prostor nad kostelem bude uzavřen pro pěší i automobily. Přístup ke škole pro všechny žáky, rodiče i návštěvníky školy bude pouze ze směru od autobusové zastávky.

Žáci 5. – 9. ročníku, kteří mají šatny v hlavní budově, začnou využívat hlavní vchod.
Pro žáky 1. – 4. ročníku a rodiče bude vyznačen přístup od hlavní budovy k pavilonu I. st.

 V provozu už bude autobusová zastávka před školou.

Vybíráme 100,- na třídní fond. 
Sešit na čtenářský deník si děti pořídí samy dle svého vkusu, formát však bude A4. (lze pokračovat i v loňském)
Dětem byly rozdány pracovní sešity na M 1. díl, geometrii a Čj 1.díl, částka bude známa až dorazí faktura.
DÚ zadáváme denně kromě pátku.

Čj - Opakování učiva ze 4. ročníku. Stavba slova - předpony, přípony, kořen slova
M - Opakování učiva ze 4. ročníku. Čísla do 1 000 000, číselná osa, porovnávání.

         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se