Co nás čeká

3. 2. proběhne pro všechny ročníky vzdělávací akce Tonda Obal na cestách.

4. 2. uvidí 1. - 4. ročník divadélko "V korunách stromů - zima". Cena 50 Kč na žáka.

13. 2.  bude ve škole fotografovat firma Photodienst - soubory fotografií (velké, malé, portréty) za 280,-. Pokud je současně fotografováno více osob (např. sourozenci) je cena o něco vyšší.
Pondělí:
Aj slovíčka 1. lekce, výslovnost, pozdravy
povely, píseň
Čj povídání o víkendu, služby
uč. str.4, cv.3 - do sešitu Čj
kontrola dú
M str.5, cv.1,2,3
Čajs rodina

Úterý:
Čj uč. str.4, cv.4 - do sešitu Čj
PS str.2, cv.2,3
M str.5, cv.4 - ústně
str.6 - celá
Čt přečíst str.6,7 . zapsat a odpovědět na 1. otázku + obrázek
Dú: ČjPS str.2, cv.5

Středa:
Aj Unit 1
opakování slovní zásoby, píseň
rozhovory
uč. str. 6, 7
PS str.6 - celá
Čj kontrola dú
uč. str.5,cv.1 - ústně
             cv.2 - do sešitu Čj
PS str.2, cv.6
M str.8 - celá
str.9, cv.1
Čt písanka str.4
čít. str.5
Dú: M str.9, cv.2

Čtvrtek:
Čj uč. str.5, cv.7 - ústně
              cv.8 - práce ve dvojici, soutěž
M kontrola dú
pracovní list na +,- do 100
str.10, cv.2
- rychlejší děti zelený sloupec str.9
Čajs domov, pracovní list
Aj Unit 2
What´s this? It´s ...
poslech, rozhovor
Dú: Aj - slovíčka 2. lekce zapsat do slovníčků do pondělí 16.9.

Pátek:
Čj - soutěž ve skupinách, skládání slov, vět
PS str.7
MG focení tříd
str.14, cv.1,2
str.15 - celá
Čt čtení na známky
písanka str.5
Dú: písanka str.5 - dokončit
písanka str.6
         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se