Co nás čeká

Od pondělí 22. 11. bylo zahájeno preventivní testování žáků a zaměstnanců na přítomnost viru Covid-19 prostřednictvím antigenních testů určených pro samoodběr. Testovat se bude vždy v pondělí ráno, v případě nepřítomnosti žáka v tomto termínu bezprostředně po jeho příchodu do školy.

Děkujeme za pochopení.

Více informací ZDE a ZDE.
ONLINE HODINY:

PO - 8:50 -  9:35 - Čj
       9:45 - 10:30 - Aj
 
ÚT - 8:50 -  9:35 - M
       9:45 - 10:30 - VL 

ST - 8:50 -  9:35 - ČJ /AJ

ČT - 8:50 - 9:35 -   Čj
       9: 45 -10:30 - Př 

PÁ - 8:50 - 9:30 - MG/Čj

Pondělí:

Čj -  online
       uč. str.44, cv.1
       PS str.35, cv.1

Aj - online
      uč. str.54, cv.1,2
      nová slovíčka
      PS str.54, cv.1 (1 příklad) 

M - str.56, cv. 1a), b)
                cv.2 - dobrovolný dú

Inf - v Google Učebně Infotmatika 4 máte připravený úkol - Co se děje v mém pokoji, když tam nejsem? ... pořád trénujeme psaní na klávesnici, popsťte uzdu fantazii. Vymýšlet zase můžete s dospěláky, do klávesnice klapejte sami.

Péťa: úkoly budou zaslány emailem
         čítanka str.94 - 96 "O habrovém klíčku"
         ČJ - PL - abeceda + doplňovačka
         M - PL - sloupec +,- do 20
         


Úterý:

M - online
      str. 60, popř. vynechaná cvičení

Vl - online 
      Půda a zemědělství str.29 - 31
      zápis:    POČASÍ, PODNEBÍ
             počasí - okamžitý stav ovzduší na určitém místě
                      - ovlivňuje ho teplota vzduchu, srážky, vítr, slun. svit
            podnebí - dlouhodobý stav počasí
            Podnebí krajiny je dáno:
            1) polohou (vzdáleností od rovníku a od oceánu)
            2) nadmořskou výškou
            ČR leží v mírném podnebném pásu - střídají se 4 roční období
   
             ZEMĚDĚLSTVÍ
        NÍŽINY - úrodné oblasti - vhodné podnebí, úrodná půda
        zavlažování - z řek, přehrad
       Půda: nejsvrchnější vrstva zem. povrchu
                - černozem - bohatá na humus, nížiny
               - hnědozem - na většině území ČR
              - půda šedé barvy - podzol, v horských oblastech

           
Čj - uč. str.36, cv.1 - vyj. slova po F - přečíst
      uč. str. 37, cv.4 - připravit na středu (zkoušení, místo diktátu)
      PS str.31, cv.1 dole

PÉŤA: Čj - PL - druhy vět
          M - PL - cv.1,2, pyramidy, porovnávání

          malá písanka str.3/94 - celá

Středa:

Čj - online, zkoušení místo diktátu (vyjm. slova)
      uč. str.37, cv.1,3,4
      PS str. 32, cv. 1 - opakování vyj. slov (kvíz ) - doma, ústně

Aj - online
      PS str. 54, cv.1 - dokončení + kontrola
      opakování slovíček lekce 21

Př - zapsat do sešitu:
      ŽIVOČICHOVÉ V LESE
obratlovci i bezobratlí
 obratlovci  - savci
                - ptáci
                - plazi
                - na některých místech i obojživelníci (např. mlok skvrnitý)

Savci -  srnec obecný, vzácněji jelen evropský
             býložravci
        - prase divoké
             všežravec
        - veverka obecná
             hlodavec, chráněná zákonem
        -  liška obecná, kuna lesní, jezevec lesní
             šelmy, které přijímají ale i lesní plody, kořínky = všežravci

 Ptáci - strakapoud velký, sojka obecná
           kukačka obecná - stěhovavý pták, nestaví hnízdo, kuká samec
           káně lesní - dravec, výborný zrak, loví hraboše a drobné hlodavce
           sovy - noční ptáci, výborný zrak a sluch
                     puštík obecný - nejběžnější sova
                     výr velký - naše největší sova

Plazi - hadi, ještěrky

PÉŤA: Čj - PL cv. 1,2,3 - druhy vět
          Aj - PL 2x - napsat název ovoce podle barvy
          čítanka str.107 - 108 "Jak málem chytili vodníka"  


Čtvrtek:
 
Čj - online
      uč. str. 38, cv.5,8 - opakování vyj. slov
      uč. str.45, cv.1,2 - podstatná jména
      PS str. 36, cv.1

Př - online 
      uč. str.46 - 49

M - nový PS
      str. 4, šedý sloupec
      str.5, cv.2

Aj - uč. str.55, cv. 3 - číst
                     cv. 4 - do Exercises

Péťa: 
        Čj - PL - dy,ty,ny,dý,tý,ný
        M - PL - V papírnictví
        Čajs - zimní sporty - povídat si o zimních sportech, "fair play"


Pátek:

M - online
      str. 3, cv.1,2

Čj - online
      PS str.36, cv.1 a),b),c)
      uč. str.45, cv.2 - ústně


Čt - čítanka str.89 - 91
      zápis: 1) název
               2) autor
               3) nakreslit, jak asi vypadají mikrobi
Př - zápis do sešitu

bezobratlí v lese
hmyz a pavouci - nejmenší obyvatelé lesa
nejčastější - mravenec lesní - chráněný
                                          žije ve společenství
                 klíště obecné - cizopasník
                 střevlíci
                 lýkožrout smrkový

DÚ: M str. 4, cv.2 do pondělí

Připomínám odevzdávání čtenářských deníků do neděle 17.1.

PÉŤA: MG - PL geom. tvary
           malá písanka str.3/95 - celé
           Čj - sloh  - vybarvit obrázky a spojit s názvem pohádky
                           - vyprávět 1 pohádku (prosím o zaslání záznamu)         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se