Pondělí
ČJ -Tvrdé/měkké slabiky
Žirafa má dlouhý krk. V košíku jsou meruňky.
Přichystám ti čistý kapesník. - přepsat, rozlišit barevně tvrdé a měkké slabiky 
PS str. 49/7
M - Odčítání bez přechodu přes desítku
PS str. 74/3,4,5, 75/1
DÚ 75/2
Čtení - str. 68,69

Úterý
ČJ - Tvrdé/měkké slabiky
Učebnice  str. 98/7: tři věty do školního sešitu
PS str. 45/18
DÚ str. 45 dokončit
M - Počítání do 100, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl
PS str. 75
Čtení - Práce s textem, popis zvířete
PS str. 46 celá

Středa
ČJ - Měkké a tvrdé slabiky:
opakování říkadel, procvičování slov - pomocí kartiček s i/í, y/ý
doplňovačka do sešitu: Tř_ zajíc_ na ulic_ jed_ lžíc_ kukuřic_.
PS str. 47/1
M - Počítání do 100 - procvičování: PS str. 76/1,2,3,4
DÚ 76/5,6,7,9

Čtvrtek
ČJ -  Měkké a tvrdé slabiky:
Doplňovačka: klad_vo, paroh_, c_trón, k_tara, ž_rafa,
peř_na, seš_t, bot_, hor_, stan_
PS str. 47/1, 2
M - Nakupování - 2. díl Matematiky - str. 4/1
DÚ:
- M str. 77 - dopočítat
- ČJ PS 47/2 - dokončit
- Čtení : Kouzelná třída str. 21- 23
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se