Pondělí
ČJ - Psaní i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
-zdůvodňujeme, tvoříme věty a přepisujeme: let_ště, vrán_, tad_,
rod_če, br_le, lež_, schod_, koč_čka, ch_ba, vaj_čko
PS str. 47/cv.3
DÚ 48/4
M - Počítání do 100 - slovní úlohy
PS str. 4/cv. 2, str. 5/cv.1, 2, 5
Čtení - str. 72, 73 - naučit se číst,popř. jednu roli, písanka str. 34
DÚ přinést jehlu s větším ouškem.

Úterý
ČJ - Souhlásky obojetné
Učebnice str.  99/1 - do sešitu + přečíst Pamatuj si - str. 100
PS str. 48/5
M - Počítání se závorkami - PS str. 5/cv. 3,4
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel - PS str. 6/cv. 1
- ukazujeme způsob řešení na číselné ose, na počitadle
DÚ str. 6/cv. 3, 4 (úlohu 4 řešit do sešitu nebo na papír)

Středa
ČJ - Opakování učiva
PS 1. díl str. 48/ cv.6, str. 49
PS 2. díl str. 1/cv.1
M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel - PS str. 6/cv. 5
Geometrie - krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule - stavby
Čtení - Kouzelná třída - str. 21 - 23
DÚ písanka str. 35 - kromě diktátu

Čtvrtek
Čj - Opakování, diktát:
brouc_, klád_, t_den, banán_, ž_vot, Ot_k, J_tka, rok_,
starý_, soch_, zaj_c, Jen_k
PS str. 1/cv. 2,3
M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
PS str. 7 celá
DÚ 8/1
Čajs - Lidské tělo - uč. str. 24

Pátek
Čj - Opakování učiva
PS str. 2/cv. 5,6
DÚ str. 3/cv. 8,9
M - Počítání do 100 - opakování
PS str. 8
Čtení - str. 72, 73 - dramatizace pohádky, str. 74 - báseň
písanka str. 36
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se