Pondělí
ČJ - opakování, procvičování pravopisu:
ú/ů - _nor, dom_ , _hoř, p_da, v_ně
tvrdé/měkké slabiky - r_č, bud_k, bot_, maš_nka, br_le, slun_čko
párové souhlásky 
b/p - zu_, ši_ka, kra_, klu_ko, oka_
d/t - hra_, dor_, bu_ka, pohá_ka
M - +,- do 100, slovní úlohy
Tvoříme příklady podle zadání slovních úloh:
1. Filip má v pokladničce 80 Kč, od dědy dostal 20 Kč, kolik má teď?
2. V květinářství měli 30 orchidejí, kaktusů o 6 méně, kolik měli kaktusů?
3. Nákladní vlak měl 24 vagónů, ve stanici připojili ještě 3 vagóny, kolik má nyní?
3. Radka navlékla na šňůrku 24 korálků, zbývá jí ještě navléct 7, kolik korálků bude mít celý náhrdelník?

Úterý
ČJ - Napíšeš d/t, ď/ť? - Učebnice str. 132,133/cv. 1, 2
PS str. 14/cv. 2, 3 - dopracovat
M - Sčítání s přechodem přes základ - PS str. 17/cv. 4, 5 - dopočítat sloupeček
Čtení - str. 76, písanka str. 2

Středa
ČJ - Souhlásky na konci a uprostřed slov - Učebnice str. 133/cv.3, 4 + Pamatuj si
PS str. 15/cv. 1, 2 - dopracovat
M - +, - do 100, slovní úlohy 
PS str. 17/cv. 1, 2, 3 - ze cv. 2 napsat příklady do sešitu - jen z jednoho obrázku
Čtení - Kouzelná třída str. 33 - 35, písanka str. 3 - dopsat, co chybí

Čtvrtek
ČJ - Napíšeš v, nebo f ? - Učebnice str. 135/cv. 1, 2
PS str. 16/ cv. 2 dopracovat
M - +, - do 100 - PS str. 18/cv. 1, 2, 3 - dokončit cv. 2
Čajs - Učebnice str. 26
Důležitá telefonní čísla
150, 155, 158 + dokreslit ke každému číslu obrázek

Pátek
ČJ - Napíšeš v, nebo f? - Učebnice str. 135/cv. 3, 4
PS str. 16/cv. 3, 4 - dopracovat
M - Počítání do 100, jednotky délky
PS str. 19 - dopracovat co chybí + napsat příklady ze cv. 2 do sešitu
Čtení - str. 77, písanka str. 4 
DÚ na příští týden: vybrat si báseň ze str. 78, 79, 83, 86
a naučit se přednášet zpaměti- nahrávky neposílejte, 
dítě předvede svoji báseň při online hodině

Ofocené strany pracovních sešitů i písanky tohoto týdne mi pošlete prosím nejpozději do neděle.
Čj str. 14, 16
M str. 17, 18, 19
Písanka str. 2, 3
Pěkný den. Královcová
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se