Pondělí
ČJ - Čtení s porozuměním, bajka
PS str. 21 celá (dopracovat cv. 4)
M - +,- do 100, PS str. 26 - dopracovat tabulku odčítání + cv. 3,4,5,6
Čtení - str. 79, písanka str. 7

Úterý
ČJ - Opakování, učebnice str. 140/cv.1, cv.2 - doplnit vhodnou souhlásku a napsat do sešitu
M - Hodiny - PS str. 27, procvičování: PS str. 20/1,2,3,4 - dopočítat
Čtení - str. 79, písanka str. 8

Středa
ČJ - Procvičování, diktát - učebnice str. 141/cv. 4
PS str. 20/cv. 1, 2 - dopracovat
M - Počítání do 100, hodiny - PS str. 28 - dopočítat cv. 1,7
Čtení - Kouzelná třída str. 41 - 43

Čtvrtek
Čj - Opakování - učebnice str. 141/cv. 5 - napsat 10 slov do sešitu
PS str. 20/cv. 3, 4 - dopracovat
M - Slovní úlohy, opakování - PS str. 29 - dopočítat cv. 2, 9, 10
Čajs - Péče o zdraví - uč. str. 27 - nakreslit zdravé nápoje, zdravé jídlo

Připomínám DÚ ze dne 5. 3.:
naučit se přednášet báseň - vybrat si ze stran 78, 79, 83, 86
- nejpozději do 22. 3.

Pátek
ČJ - Kde píšeme písmeno ě? Učebnice str. 115/cv. 1 - vypsat 10 slov
PS str. 22/cv. 1,2
M - + , - do 100 - PS str. 30 - dopočítat, co chybí
Čtení - str. 80 - 81 , písanka str. 9 (kromě diktátu)

Ofoťte mi prosím tyto strany ke kontrole:
ČJ PS str. 20, 21
M str. 26, 29, 30
Písanka str. 8

Děkuji a pěkný víkend!
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se