Týdenní plán 4. třídy

Pondělí
ČJ - Vypravování, podstatná jména mužského rodu - uč. str. 71/3,4
M - Čísla 0 - 100 000: PS 2/1, DÚ 2/2,3, písemné násobení dvojciferným činitelem
VL - Keltové - uč. 14,15

Úterý
ČJ - Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor - uč. 72/6, PS 15/4
M - Písemné dělení, geometrie- grafický součet a rozdíl úseček - PS str. 29/1, DÚ 29/2,3,4

Středa
ČJ - Podstatná jména rodu mužského - uč. 72/7,8,9, PS 16/1
M - Střed úsečky, kolmice, logické úlohy
- Parky a městská zeleň
DÚ Čítanka str. 128 - 131

Čtvrtek
ČJ - Podstatná jména mužského rodu - uč. str. 73, PS 16/2,3
M - Opakování - test, čísla 0 - 1 000 000, PS 3/1,2, DÚ 3/3,4
VL - Germáni - uč. str. 16

Pátek - Den na bruslích
Sraz v 7,35 na nádraží, popř. společný odchod od školy v 7,25 hod
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se