Pondělí:
 Čj  -  sloh
         uč. str.105, cv.1 nebo 2 - napsat vyprávění a obrázek do sešitu čtení

M  -  str.36, cv.2,4,5,6
       str.37, cv.1  +  oranžový sloupec

Aj  -  uč. str.39, cv.4,5
        PS str.39, cv.4,5

Úterý:
Čj  -  procvičování slovesa + podstat. jména:
        5 sloves + 5 podstat. jm.
        určit os., číslo, čas
        určit rod, číslo, pád    viz foto ( pošlu)

        PS str. 36, cv. 2,3,4
             str. 37, kap. 7, cv. 1,2,3

M  -  str. 37, cv. 2,3 - dobrovolně
       str. 39, cv. 1,2,3

Středa:

Čj  -  uč. str. 106 - přečíst žlutý rámeček
             str. 107, cv. 1 + žlutý rámeček ústně
       PS - str. 39, cv. 1

Aj  -  opakování slovíček, otázek a odpovědí z celé učebnice do kap. 15 ( včetně)

M  -  str. 40, cv. 1,2
       str. 41, cv. 4,5

Čajs  -  str. 48 - obojživelníci ( přečíst )


Čtvrtek:
Čj  -  písanka str. 28 + vymyslet 2 věty o jiných zvířatech a určit u nich základ. skladeb. dvojice
       PS - str. 39, cv. 2

Aj  -  do sešitu exercises nakreslit svůj pokoj a popsat věci, které znám (anglicky)

M  -  str. 43, cv. 1,2
       str. 44, cv. 4
       str. 45, cv. 2

Čajs  -  zápis str. 46-49 viz foto (pošlu)

Pátek:

MG  -  str.47 - celá

Čj  -  PS str.39, cv.4

Čajs  - hmyz

Na pondělí přinést do školy  - všechny učebnice (zalepené, vygumované)
                                           PS z Aj + všechny sešity z Aj
                                           půjčené knihy z knihovny
                                           igelitová taška
                                           penál, notýsek, ŽK
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se