ONLINE HODINY:

PO - zrušeno

ÚT -  8:50 -  9:35  (Čj), 9:55 - 10:40 (Vl)

ST -  7:55 -  8:40 (zkoušení), 8:50 - 9:35 (Aj)

Pondělí:

Čj - 
      uč. str. 77, cv.8 - do sešitu mluvnice
                      cv. 9 - ústně
     
naučit se báseň z čítanky str. 104 do 7.4.2021

M - 
     str. 54, cv.1
     str. 55, šedý sloupec

Aj - PS str. 65, cv. 5 ( odpovědi najdete v učebnici)

Inf - V GU Informatika 4 je připraven úkol Jak to bylo doopravdy? - termín odevzdání do pátku 2. 4. (kdo chce mít prázdniny opravdu prázdninové odevzdá samozřejmě dřív :) )

PÉŤA: Čj - naučit se jmenovat souhlásky:
               tvrdé:     hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny (tvrdé slabiky)
              měkké:    ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni  (měkké slabiky)
            obojetné:   b, f, l, m, p, s, v, z
        Čj - PL . tvrdé slabiky
        Aj - barvy
        M - +,- do 20, slovní úlohy

Úterý:

Čj - online  
      uč. str. 78, cv.1,2
      PS str. 18, cv. 3
Dobrovolný dú: Čj uč. str. 78, cv.3 - do sešitu mluvnice

Vl - kraje ČR

M - do sešitu M opakovat písemné sčítání a odčítání
      738     445    277    255     383       76    740      563    756     356
      132     472    648    572     224     274    380      378    296      281

      956     504    733     338     261    958     570     980     820     478
    - 790    -295   -346   -159    -172   -141    -312    -493   -763    -179

Čt - číst uč. Vlastivěda str. 60 - 65

PÉŤA: Čj - opakovat si jmenování souhlásek tvrdých, měkkých i obojetných
             - PL - skládání slov
         písanka velká str. 20
         M - PL - po 10 do 100

Středa: 

Zk - online
       Čj - rod, vzor, (pád, číslo)

Aj - online
      Easter
      nová slovní zásoba

Čj - PS 18, cv. 1a)

Př - uč. str. 83 - 85
       přečíst

PÉŤA: Čj - souhlásky - obrázek
          čítanka str. 138 - 142 - číst postupně
          M - číselní řada od 1 do 100  ( trénovat: nahlas si počítat od 1 do 100)
          Čajs - zvířata

Hezké Velikonoce a velikonoční prázdniny :-)

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se