Pondělí

ČJ - Druhy vět - opakování - PS str. 19

M - Tabulka sčítání, pojmy menšenec, menšitel, rozdíl - PS str. 40, 41
40/1 - dopočítat tabulku, vysvětlit způsob vyhledávání při odčítání - pomocí pravého úhlu nebo dvou proužků papíru
41/3 - samostatně, 41/4 - seznámíme s novými pojmy,
41/5 - výsledky si mohou vyhledat v tabulce součtů, 41/6 - samostatně

Čtení - str. 36 - 37, písanka str. 17 celá

Meet od 9 hod., připravit Matematiku a Čítanku

Úterý 

ČJ - Uspořádání vět v textu - uč. str. 55/cv. 3 - vyprávění,
str. 56/cv. 4a.) b.) - napsat do sešitu

M - Geometrie - PS str. 82 - celá
Procvičování PS str. 42: vypracovat dvě libovolná cvičení

Čtení - podívej se na pohádku Kolíbá se velryba - odkaz vložila p. ředitelka do naší google učebny,
kdo má možnost, může si vytisknout některý z nabízených prac. listů, nebo si jen zahraje online puzzle

Meet od 10 hod., připravit učebnici ČJ , Matematiku,  pravítko, ořezanou tužku č.2

Středa

ČJ - Pořádek vět v příběhu - PS str. 14 celá

M - Geometrie - PS str. 83 
Cv. 1, 2 dle zadání, cv. 3 seznamujeme se s různými způsoby vyznačování bodů,
cv. 4 modelujeme podle zadání - pomocí párátek, zápalek...
Na papír:
1. Rýsujeme body podle ukázek ve cv. 3:
a.) v ploše - bod označený křížkem
b.) narýsujeme přímou čáru a body na ní - bod na čáře
c.) dítě se pokusí narýsovat trojúhelník a vyznačí bod jako vrchol
2. Společně:  narýsujeme pavučinu a na ní ukazujeme body
Procvičování PS str. 42 dopracovat stranu

Čtení - str. 37 - Hádanka, do sešitu: Napiš libovolnou hádanku

Meet od 9 hod., připravit ČJ PS, Matematiku, pravítko, ořezanou tužku

Čtvrtek

ČJ - Omluva - PS str. 20 celá

M - Geometrie str. 84
Cv. 1: po vysvětlení samostatně
Pozoruj: prohlédneme si správné a špatné pojmenování bodů -
můžeme zhodnotit svoji práci z minulé hodiny - kdo měl chyby, dá si pozor
Cv. 2,3,4,5,6 po vysvětlení samostatně

Čtení - str. 38-39, dobrovolný úkol: do sešitu nakresli letadlo

Meet od 10 hod, připravit ČJ PS  a sešit, kde je napsaná hádanka - úkol z minulého čtení 

Pátek

ČJ - Učebnice str. 57: Jak se k sobě chováme
Cv. 1, 2 ústně, 
Diktát: str. 59/cv. 6 

M - Opakování - PS str. 43

Čtení - str. 40 - nauč se pěkně přečíst, společně si přečteme v pondělí

Meet od 9 hod, připravit učebnici ČJ s Matematiku
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se