Pondělí
ČJ - Vypravování, vyjmenovaná slova - opakování
M - Násobení a dělení č. 10, 100 - PS 31, DÚ str. 31,2
Čajs - Živočichové - znaky života, třídění

Úterý
ČJ - Opakování vyjm. slov - uč. str. 95, PS 30/1, DÚ 30/2
M - Násobení násobků deseti - uč. 3. díl  19/4, PS str. 34
Čajs - Stavba těla živočichů

Středa
Aj - 
23.5.2022 - test slovíčka U 10
      DÚ - PS 34/2 - nakreslit plánek bytu, domu
M - Násobení násobků deseti, slovní úlohy
- uč. 19/2,5,6, počítání na kalkulačce - PS str.  33, DÚ 33/co chybí+ 34/2
ČJ - Slovesa -číslo:  uč. str. 97, PS 30/3

Čtvrtek
M - Desetiminutovka, násobení a dělení násobků deseti -PS str. 34,35
Čj - Slovesa - PS str. 32/1,2, DÚ 32/3,4
Čajs -  Stavba těla živočichů - uč. 58-59

Pátek
ČJ - Pořadí vět v příběhu - uč. str. 96, PS str. 31
M - Konstrukce trojúhelníku, odvod trojúhelníku- uč. str. 44, PS 51/1
Čtení - str. 120-121, písanka str. 24
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se