Čtvrtek
ČJ - Slova spisovná/nespisovná, citově zabarvená - uč. 13/2, 14/1,2
PS 10/5, 11/2, DÚ 11/3
Čtení - str. 17-20, na příště připravit str. 21-22
VL - Člověk ve společnosti, sociální skupiny - uč. str. 10
AJ - PS 40,41/vše + uč. 44/ unit 17 začínáme - napsat slovíčka
!!! TEST AJ 7.10.2022 - slovíčka HAVE FUN 3 + UNIT 16

Pátek
Čj -
Význam slova - test, uč. 15/1
M -
Převody jednotek délky, počítání se závorkami  DÚ 7/3,4,5
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se