Pondělí 31.5.

Český jazyk věta jednoduchá-základní skladební dvojice PS str.39/cv.3,4
Čítanka str.117-119
-do sešitu čtení: autor, název článku, odpověz na otázku č.1 a 2
Matematika dělení se zbytkem - str.52
DÚ: Čj - učebnice str.107/cv.1 - opiš věty a urči základní skladební dvojice.

Úterý 1.6.

Český jazyk diktát: Vyndej z myčky vidličky a talířky. Zbývá mi uklidit obývací pokoj.
Jsou tam rozsypaná chmýříčka. Libor lepil rozbité sítko. Halenka se mi líbila.
V bývalém mlýně bydlí jen myši a netopýři. Myslivec zamířil a hbitě vystřelil.
Matematika dělení se zbytkem - str.53
Čajs Ryby str.47
zapiš a doplň: povrch těla
                     dýchání
                     rozmnožování
                     potrava
nakresli obrázek ryby s popisem
   Zítra fotografování třídy

Středa 2.6.

Český jazyk opakování slovních druhů
souvětí PS str.39/cv.1 - podle zadání
Matematika dělení se zbytkem 2,3,4 - procvičování
do sešitu příklady: 17 : 2     39 : 4 
                            19 : 3     22 : 3
                            23 : 4     30 : 4
                            29 : 3       9 : 2
                            11 : 4     29 : 4
Čajs Obojživelníci str.48 - přečti a napiš
do sešitu: výskyt
               povrch těla
               rozmnožování
               potrava
nakresli obrázek žáby a popiš
   

Čtvrtek 3.6.

Český jazyk souvětí, opak. slovních druhů
Čj uč. str.108/cv.2 - vypiš věty jednoduché a vyznač základní skladební dvojice
Čítanka str.132-133
-přečti
-nakresli, jak si hrad Veveří představuješ (do sešitu čtení, nezapomeň napsat název článku a autora)
-zjisti a napiš (podle internetu, encyklopedie), jaké jsou v Brně památky
Matematika dělení se zbytkem str.54
desetiminutovka: 60 .  7         70 .  7
                        630 : 90      540 :  9
                        450 :  5       280 : 40
                            7 . 80          9 . 90
                        100 : 20      480 :  6
Tělesná výchova  chůze - ujdi trasu 5 km (zapiš heslovitě např. Stráž - Sklaky - Souměř - Stráž)

Pátek 4.6.

Český jazyk slohová cvičení - krátký pozdrav uč. str.110/cv.2
napiš krátký pozdrav mamince nebo kamarádovi
Matematika rovnostanný trojúhelník str.25
jednotky délky str.47
Vv + Pč vyrob a nakresli pohlednici, z druhé strany napiš adresu a krátký pozdrav (úkol z Čj)
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se