Pondělí 7.6.
Český jaqzyk věta jednoduchá x souvětí PS str.40/cv.2 nahoře
Písanka str.16
Matematika dělení se zbytkem str.55/cv.1,2,3
DÚ: Matematika str.55/cv.4

Úterý 8.6.

Český jazyk diktát: vysoký komín, smyčka na provaze, domýšlivá dívka, napínat lano, zasypaná silnice,
listnatý strom osika, uviděl sýkorku, přibil hřebík, kyselé višně, drobná lasička, silný provaz,
opálený obličej, spolykat pilulky, horská bystřina
Matematika dělení se zbytkem str.56
 Čajs Plazi str.49
výskyt:
povrch těla:
rozmnožování:
potrava:
+obrázek ze str.48 nahoře
 DÚ:  Čajs (do 15.6.)
vyber si nějakého živočicha a podle encyklopedie, internetu apod. napiš na volný list papíru:
název živočicha
kde žije, jak vypadá, jak se rozmnožuje, potrava, nějakou zajímavost
nakresli obrázek

Středa 9.6.

Český jazyk věta jednoduchá x souvětí PS str.40/cv.1
Matematika dělení se zbytkem str.57/cv.1,2
desetiminutovka:
11 : 2           2 : 5
20 : 3         23 : 4
31 : 4         39 : 4
48 : 5         26 : 3
16 : 3           7 : 2
DÚ: dokončit matematiku str. 57/cv.1,2

Čtvrtek 10.6.

Český jazyk věta jednoduchá x souvětí PS str.40/cv.2 dole
doplňovací cvičení: vodní v_r, m_t štěstí, nepl_tvej silami, pel_ňkový odvar,
upl_nulý týden, sb_rka známek, pl_šová m_ška, krtek je hm_zožravec, tupá
p_lka, hb_tá M_luška, hrad V_šehrad, v_ko krab_ce, v_maloval obrázek
Matematika dělení se zbytkem str.58
Tělesná výchova  Trojskok - změř výkon v cm
 DÚ: Matematika str.58 - dokončit cv.2,3


Pátek 11.6.

Český jazyk napiš dopis babičce (nezapomeň datum, místo, oslovení)
Matematika měření úseček str.48
VV+Pč najdi kámen, namaluj na něj temperovými barvami libovolný motiv
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se