Pondělí 14.6.

Český jazyk věta jednoduchá souvětí
Vymysli souvětí na dané vzorce a napiš je do sešitu: V1 a V2.
                                                                             V1, protože V2.
                                                                             V1, ale V2
                                                                             Když V1, V2.
Čítanka str.136-138 Pražská domovní znamení
-přečíst
-do sešitu odpověz 1,2,3,4
Matematika násobení jednocif. čísla s jednou desítkou - str.59


   
Úterý 15.6.

Český jazyk diktát: Zbyněk drobil rybičkám buchtu. Libuše lyžovala a poranila si lýtko.
Smím si to rozmyslet? V trávě se třpytí kapičky rosy. Zmije zasyčela a zmizela v trávě.
Sojka se ozývá silným křikem.
Matematika opakování násobilky, sčítání, odčítání (pamětné i písemné)
Čajs Ochrana přírody str.51
do sešitu napiš národní parky v ČR a chráněnou krajinnou oblast, která je nejblíže od nás.
   

Středa 16.6.

Český jazyk opakování PS str.41/cv.1
Matematika opakování  písemné sčítání, odčítání
napiš pod sebe a vypočítej: 458 + 86, 675 + 78, 837 + 126, 324 + 276,
                                         905 - 67, 825 - 87, 639 - 56, 364 - 185
Čajs ochrana přírody- napiš, jak můžeš přispět k ochraně přírody

Čtvrtek 17.6. a pátek 18.6.

Český jazyk opakování PS str.41 - dokončit
čítanka str.129-130 do sešitu odpověz na otázky
Matematika polopřímka str.49
VV + Pč Nakresli obrázek Moje prázdniny
   
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se