Pondělí 6.9.
Český jazyk vyprávění, orientace v textu
Matematika sčítání, odčítání do 1 000 - str.4
kdo nedokončil sloupec vlevo, dokončí doma
Čajs - Vl místo, kde žijeme str.5,6
  Připomínám rodičům: zítra třídní schůzka od 15,30 hod

Úterý 7.9.
Český jazyk opakování slovních druhů PS str.2/cv.1
Čítanka str.3 - přečíst (do sešitu Čtení nakresli kouzelný les, nezapomeň název a jméno autora)
Kdo zapomněl sešit, dodělá si doma do sešitu
Matematika sčítání a odčítání do 100, do 1000 - str.5
DÚ: M str.5/sloupec vpravo
Zítra: olympijský běh (sportovní oblečení, obuv, do batůžku pití v lahvičce)
sraz ve škole, konec ve 12,30 hod

Středa 8.9.
Olympijský běh

Čtvrtek 9.8.
Český jazyk opakování učiva - určování pádů, hlásková a slabičná stavba slov
Čajs - Vl Životní prostředí - str.7
do sešitu: Životní prostředí
            - přírodní prostředí (co vytvořila příroda - skála, řeka, zvířata...)
            - společenské prostředí (co vytvořil člověk - domy, auta, silnice...)
            - mezilidské vztahy
Čtení Čítanka str.4-5 (čtení s porozuměním)
DÚ: Čj - PS str.3/cv.5 (doplnit písmena - jsou to vlastní jména, píší se s velkým písmenem)
                      a) vlastní jména osobní jsou jména dětí
                          vlastní jména místní jsou názvy hor, měst, řek, ....
                      b) slovní druhy číslicemi (můžeš použít tabulku ze 3.roč.)
                      c) 10dle zadání
                      d) napiš alespoň 5 vesnic, na další řádek 5 měst (s velkými písmeny, jsou to vlastní     jména)

Pátek 10.9.

Český jazyk vlastní jména, věta x slovo, hlásky PS str.2/cv.2 - podle zadání
M - G opak. - do sešitu geometrie nadpis: Bod, přímka, úsečka, polopřímka
                                                    - vyznač 3 body
                                                    - narýsuj přímku p
                                                    - narýsuj úsečku KL
                                                    - narýsuj polopřímku MN
DÚ: Matematika str.7/cv.1a,b,c
Kdo nesplnil včerejší úkol z Čj (celé - a,b,c,d), dokončí
Vybíráme 100,-Kč na třídní fond, do pátku 17.9. zaplatit 266,-Kč za PS (kdo nezaplatil)
Obalit všechny sešity a učebnice
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se