Pondělí 13.9.

Český jazyk orientace v textu - učebnice str.8
do sešitu SLOHU: datum, nadpis Tajemství hradu Hvězda
napiš a dokonči věty: Neznámé muže pozorovali ...
                               Cizí muži vypadali takto:
                               Když se muži vrátili k autu,...
                               (co dělali)
nakresli obrázek
Matematika sčítání, odčítání dvojciferných čísel, porovnávání čísel str.6/cv.2 a sloupec vlevo
Čajs-Vl světové strany, orientace na mapě str.8
DÚ: Matematika str.7/sloupec vpravo
Zítra desetiminutovka - sčítání a odčítání

Úterý 14.9.

Český jazyk opakování - abeceda, párové souhlásky PS str.4/cv.7
Čtení - společná četba (děti, které jsou doma, čtou svou knihu)
Matematika sčítání, odčítání, zaokrouhlování PS str.7, str.8/cv.1
Informatika
  • přihlášení do Google Učebny - Informatika 4 (je třeba se zapsat) - děti by měly znát svoji školní mailovou adresu a heslo (využívali jste při distanční výuce)
  • v Google učebně je připravený úkol Stavba počítače (my jsme pracovali společně ve škole) - kdo si troufne, může zkusit z domova
DÚ: Čj - učebnice str.7/cv.10 (do sešitu)

Středa 15.9.

Český jazyk opakování-párové souhlásky, slova souřadná, protikladná PS str.4/cv.8,9
Matematika opakování násobilky, zaokrouhlování - str.8/cv.1 dkončení
Čajs - Přv do sešitu: Živá a neživá příroda
živá                          neživá
-rostliny                   -voda
-živočichové             -vzduch
-houby                    -sluneční záření
                              -půda
nakresli obrázek
DÚ: Matematika str.8/cv.1,2,3 - dokončit

Čtvrtek 16.9.

Český jazyk opakování - vlastní jména, zákl. skl. dvojice PS str.5/cv.11
diktát PS str.5
Čítanka str.6-7 dokončení pohádky
Čajs - Vl  do sešitu: Orientace na mapě
nakresli směrovou růžici (učebnice str.8)
                 Barvy na mapě
- hnědá - hory
- zelená - nížiny
- modrá - řeky, vodní plochy
DÚ: Čj učebnice str.7/cv.13 - 3 řádky (do sešitu)

Pátek 17.9.

Český jazyk vyjmenovaná slova, slabičná a hlásková stavba - opak. PS str.6/cv.1 doplnit
M-G porovnávání úseček, průsečík přímek str.9/cv.1
                                                      str.10/cv.1
DÚ: Matematika str.9/sloupec vpravo (vyznač barevně násobky čísel)
Každé úterý - desetiminutovka z matematiky, každý čtvrtek - diktát z Čj
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se