Pondělí
ČJ - Melodie věty - uč. str. 45/cv. 10: Šimpanzi
- napiš (přepiš) dvě věty do šk. sešitu o šimpanzích
Cv a.) b.) - krásně přečti znovu celý text
Cv. 11, 12 vysvětlit si pojmy - jen ústně
M - počítání do 15 s přechodem přes desítku 
PS str. 30/cv. 2,3 :(vlaštovky+špačci, kachny+labutě) společně
cv.4: rozklady - samostatně
cv. 5: vypracovat do sešitu/na papír - stačí výpočet a odpověď (!chyták - vrabci neodlétají)
cv. 6: jde spočítat? dává úloha smysl?
Čtení - z knihy na pokračování, písanka str. 13 dokončit stránku

Úterý
ČJ - Pořádek vět - PS str. 12/1, 2, 2a.) Zazpívejte silaughing
(Ve cv. 2 píšeme chybějící slova psace)
M - Odčítání do 15 - PS str. 31
Cv. 1: tvoříme slovní úlohy podle příkladů, odčítáme s přechodem přes desítku (15 - 6 = 15 - 5 - 1)
Cv. 2, 3 samostatně (slovní úlohu si jen řekneme), cv. 4,5,6 samostatně
Čtení - str. 27 - naučit se pěkně číst a poslat nahrávku - stačí zvukovou, rýmy si jen vyhledáme a přečteme
písanka str. 14 - píšeme zatím jen 1/2 stránky, kdo zvládne, může celou..

Středa
ČJ - Pořádek vět - PS str. 13 - celá (Ve cv. 4a.) a 5 píšeme psace.)
Něco snad zvládneme  při online setkání - od 9 hod.
M - Počítání do 15, orientace v ploše - PS str. 32-34
Hra - skládačka:
1. "Prohlédni si str. 33 a řekni, co asi obrázek bude vyjadřovat, až ho složíš?"
2. "Rozstříhej str. 33, lístky polož příklady navrch a postupně počítej a přikládej na správné místo."- zatím NELEPÍME!
3. "Lístky znovu shrň, zamíchej a co nejrychleji slož - tentokrát podle obrázku."
4. "Vzpomínej: Znovu slož lístky na hromádku, odlož je stranou a zkus napsat do sešitu, co všechno bylo na obrázku."
5. "Prohlédni si str. 32: Kolik má řad? Kolik sloupců?
Ukaž pole uprostřed dolního řádku, které číslo je hned vedle něj zleva, které je hned nad ním..
- zadáváme další hledání pro zlepšení orientace v ploše
Nakonec nalepíme, komu práce se skládankou dala zabrat, nalepí až další den.
Čtení - z knihy na pokračování

Čtvrtek
ČJ - Druhy vět - uč.str. 46/1 ústně +napsat 2 věty do šk.sešitu (ke dvěma obrázkům),
ústně ještě 47/1
M - Geom. str. 81 - Kužel, jehlan - celá
Cv. 1,2,3,5 společně, cv. 4 samostatně
(Cv. 2: Dokážeš kužel nebo jehlan postavit z nějaké stavebnice?)
Dobrovolný úkol: cv. 7 - už jste hráli na jaře, můžete zopakovat..
Čajs - Polní plodiny - uč. str.11 - úkoly ústně + list č. 10: vlepit do sešitu a vypracovat

Pátek
ČJ - Věta oznamovací, PS str. 15 celá
Ve cv. 3,4 píšeme psace
M - Sčítání a odčítání do 16, PS str, 35 celá
Cv. 1, 2 společně tvořit slovní úlohy podle vzoru a vypočítat (rozklady zase přes desítku: 9+7=9+1+6..)
Cv. 3,4,5 samostatně, (Cv. 3: slabším čtenářům pomáháme se čtením)
Čtení - str. 30 + napsat do sešitu, proč zůstal Kamil bez kamaráda 
Písanka str. 14 dopsat do konce
Na Meet od 9 hod připravit Čítanku, pero a sešit.smile
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se