Pondělí
ČJ - Rozkazujeme, zakazujeme, přikazujeme - učebnice str. 48, 49
cv. a.) napsat do sešitu 3 věty rozkazovací 
Cv. 2, 3 ústně + přečíst Pamatuj si

M - Opakování:
Početní diktát do sešitu: diktujeme probrané příklady, dítě píše jen výsledek
( 6+5, 11 - 4, 7+5, 12 - 6 , 8+6, 14 - 7, 6+9, 15 - 8, 8+8, 16 - 9)
Slovní úloha se třemi údaji - PS str. 36
1. Řešíme společně: zápis (podtržené údaje), znázornění, výpočet, odpověď
Která zelenina se dá ještě nakládat? -do sešitu předkreslíme prázdnou zavařovací sklenici a dítě dokresluje
2., 3., 5. samostatně, cv. 4 splníme do konce týdne - až zjistíme ceny...

Čtení - str. 31, písanka str. 15 - pět linek

Meet od 9 hod.: připravit učebnici ČJ a M

Úterý
ČJ - Věta rozkazovací - PS str. 17 celá

M - sčítání a odčítání do 17 a 18 - PS str. 37
Cv. 1 (9+8,8+9 a 9+9), 2, 3 společně, 4, 5 samostatně

Čtení - str. 32 - přečíst a zkusit vyprávět, písanka str. 15 dopsat

Meet od 10 hod.: připravit Matematiku a Čítanku

Středa
ČJ - Něco si přejeme  - učebnice str. 50
Cv. 1, 3 ústně, cv. 2: napsat do sešitu svá přání 

M - Procvičování - PS str. 38
Cv. 1,2,3,4: po vysvětlení samostatně

Čtení - str. 33 - naučit se pěkně číst a poslat nahrávku
(Pomalejší čtenáři jen půlku básně.)

 Meet od 9 hod: připravit učebnici ČJ, papír na kreslení, pastelky

Čtvrtek

ČJ - Ptáme se - PS str. 16 - celá

M - Procvičování - PS str. 39
Cv.7: Diktát: 6+8, 8+7, 7+9, 8+9, 9+9, 17-8, 12-4, 13-6, 15-9, 11-6
Cv.:1a.) společně, 1b.)c.)d.) samostatně
Cv.: 2,3,8 po vysvětlení samostatně, 4,5,6 dospělý čte, dítě zapisuje výsledek

Čajs - Místo, kde žijeme - Uč. str. 12
Otázky 1-6 ústně
Do sešitu: 
1. Napiš název obce, ve které bydlíš
2. Namaluj dům, ve kterém bydlíš
 
Meet od 10 hod: připravit Matematiku a Čajs

Pátek

ČJ - Věta přací - PS str. 18

M - Tabulka sčítání, pojmy sčítanec a součet - PS str. 40, 41
Cv.2 samostatně, cv. 1: doplníme jen k číslu 10 a pak ukážeme,
jak se vyhledávají výsledky bez počítání - buď pomocí pravého úhlu nebo pomocí dvou proužků papíru
Str.41/cv. 1 přečíst, co je sčítanec a součet, Cv. 2: samostatně - výsledky vyhledáváme v tabulce součtů na str. 40

Čtení - str. 34 - 35: vybrat z této dvojstrany jednu báseň a naučit se zpaměti - nahrávku poslat do 11. 11.
Písanka str. 16 celá

Meet od 9 hod: připravit ČJ - PS i Matematiku
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se