Pondělí 6.4.

Český jazyk podstatná jména - PS str.22/cv.1,2,3
cv.1 - Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí
         Ukazujeme na ně slovy: ten, ta, to
cv.2 - doplň názvy osob (např. maminka, tatínek, Lukáš ...)
                  názvy zvířat (jmenuj zvířata - pes, kočka, had...)
                  názvy věcí (rozhlédni se kolem sebe  a řekni, co vidíš)
cv.3 - modře vybarvi podstatná jména - patří tam i jména řek, měst, rostliny
Zítra napíšu řešení (dnes vybarvěte a zítra si zkontrolujete a opravíte)
Matematika násobení str.36 - napiš podle vzoru

Úterý 7.4.

Český jazyk PS str.22/cv.3 - kontrola (podstatná jména, která měla být vybarvena modře:
                       hruška, hrušeň, les, vnučka, fialka, dům, potok, páni, kořen,
                       dědeček, učitel, Vltava, Brno, kočka, obchod)
Napiš si diktát do sešitu diktátu nebo do volného sešitu:
(zopakuj si psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)
Světlana běžela po pěšině. Spěchala k městu. Na hlavě měla věneček z květin.
Za ní jela Věra na koloběžce. Zvědavě se ohlédla a spadla.
Diktát prosím nafoťte a pošlete přílohou k e mailu.
Matematika násobení - str.37/cv.1,2,3,4
ve 3.cv. -  počet váziček x tulipány v jedné vázičce
pozn. násobíme-li nulou, výsledek je vždy nula

Středa 8.4.

Český jazyk podstatná jména - PS str.23/cv.1,2
cv.1 - doplň a podtrhni podstatná jména
cv.2 - všechna slova na stromě jsou podst. jm. (co není ani osoba, ani zvíře, řadíme mezi věci)
Pro bystré hlavy - úkol dobrovolný
Matematika násobky dvou - str.38 (doplňte podle zadání, naučte se násobky dvou)
Čajs Velikonoce a zvyky u vás doma
Přeji vám i vašim dětem klidné Velikonoce.

Čtvrtek 9.4. a pátek 10.4. - Velikonoční prázdniny
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se