Pondělí 13.4. - svátek

Úterý 14.4.

Český jazyk slovesa (slovesa jsou slovní druhy, které vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají)
PS str.24 /cv. 1 - doplň podle vzoru
Písanka str.27 - psaní písmen g, q (G, Q)
Matematika násobení 2 - str.39
2. cv. - slovní úloha (zápis): komíny     ... 3
                                        v 1 komínu ...2
                                        celkem       ...?  příklad: 3 . 2 =
Odpověď:

Středa 15.4.

Český jazyk slovesa PS str.24/cv.2,3
cv.2 - vybarvi podst. jména žlutě (podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí)
         vybarvi slovesa zeleně (slovesa označují, co kdo dělá)
cv.3 - podle zadání
Matematika násobení 2 - str.40 (podle zadání)
pozor na cvičení 7 ( krychle má 6 stěn, na každé jsou 2 tečky)
Čajs živočichové (domácí mazlíčci, hospodářská zvířata, domácí ptáci)
                  domácí mazlíčci - pes, kočka, papoušek, činčila, křeček, ...
                  hospodářská zvířata - kůň, kráva, koza, prase, ovce, králík, ...
                  domácí ptáci - slepice, krůta, husa, kachna, ...
Dle možností pozorujte a vyprávějte si (čím se živí, proč je chováme, části těla, jak se o ně staráme). Můžete použít i obrázky - knihy, časopisy, internet

Čtvrtek 16.4.

Český jazyk slovesa  - PS str.25/cv.1,2 (dle zadání)

Matematika násobení 2 - str.41 (celá)
prohlédni si nejdříve obrázky vpravo (pozor - 1 párek jsou 2 nožičky)
ve cv.8 - násobíš čísla v horním řádku 2

Připomínám úkol z Čajsu, který měl být do poloviny dubna - mám ho od několika dětí (většina ještě neposlala).

Pátek 17.4.

Český jazyk slovesa - PS str.25/cv.3 (cv.4 dobrovolné)
Matematika dělení (vezmi si 6 bonbónů a postupně rozděluj mezi sebe a maminku tak, až ti nezůstane
v ruce nic)
str.42 - postupuj podobně
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se