Pondělí 20.4.

Český jazyk předložky - PS str.26/cv.1,2 (podle zadání)
Připomínám do konce dubna přečíst knihu a napsat údaje a nakreslit obrázek
Matematika násobení a dělení - str.43 (podle zadání)

Úterý 21.4.

Český jazyk Napište si diktát, nafoťte a pošlete na můj e mail:
Na stromě seděla pěnkava. Na chalupě roste podběl.
Dej svetřík na věšák. Bělásek letěl na květ.
Pes běžel kolem zahrady.
Matematika dělení na 2 stejné části - str.44
ve cv.2 můžeš použít drobné předměty a rozdělovat na 2 hromádky

Středa 22.4.

Český jazyk spojky - PS str.27/cv.1 (spojky spojují slova nebo věty)
přečti si říkanku, můžeš si vybarvit motýla Emanuela
ve cv.1 použij spojky z říkanky z listu nad cvičením
Ve 2.třídě by děti měly poznat podstatná jména a slovesa, s ostatními slovními druhy se seznámí, ale podrobněji se jim budeme věnovat až ve 3.roč.
Písanka str.28
Matematika dělení dvěma - str.45/cv.1,2,3
cv.1 - přečti si příklad, vyhledej znázornění, pak doplň výsledek
cv.2 - dokreslíme utěrky na šňůry, doplníš výsledek (i do odpovědi)
cv.3 - přečti si slovní úlohu, podívej se na zápis i na znázornění, doplň výsledky
Čajs vycházka do lesa a pozorování rostlin i živočichů

Čtvrtek 23.4.

Český jazyk spojky - PS str.27/cv.2
ve větách zakroužkuj spojky - podívej se nahoru do říkanky v listu
na volné linky vypiš ze cvičení spojky
připomínám každý den číst
Matematika dělení dvěma - str.46 (bez cv.1,2)
ve cv. 7 nejdříve vypočítej a potom znázorni do trojúhelníku
            ve špičce trojúhelníku je největší číslo z příkladu
           (v příkladu 20 : 2 = 10 bude nahoře číslo 20 a dole příklad 10 . 2

Pátek 24.4.

Český jazyk spojky a předložky - PS str.28/cv.1 (podle zadání)
Písanka str.29
Matematika dělení 2 - str.47
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se