Pondělí 27.4.

Český jazyk slovní druhy PS str.28/cv.2,3
cv.2 - na slova pod tabulkou  si ukazuj slovy ten, ta, to (např. ten motýl - slovo motýl napíšeš  do prvního sloupce
cv.3 - podívej se na první sloupec ve 2.cvičení a napiš slovo nadřazené (společné slovo)
Do konce týdne - informace o přečtené knize
Matematika dělení - str.48
cv.2 - do každé misky nakresli 2 jablíčka, do rámečků napiš 2
cv.3 a 4 - podle zadání
Čajs Stromy - pozoruj na vycházce pařez (letokruhy)

Na procvičování jsou hezké programy na www.skolakov.eu (dopručuji vyzkoušet)

Úterý 28.4.

Český jazyk diktát (napište, ofoťte, pošlete na e mail)
Podej strýci ty hrábě. Měsíc září na obloze.
Věra se změnila. Je to obětavá dívenka.
Běta má v troubě buchty.
Matematika dělení - str.49
cv.1 - zakroužkuj skupinky,napiš příklad
cv.2 - nakresli kolečka, zakroužkuj do skupinek, napiš výsledek
cv.3 - znázorni, napiš 2 příklady na násobení a 2 příklady na dělení

Středa 29.4.

Český jazyk slovní druhy - PS str.29/cv.1,2
cv.1 - doplň
         na poslední řádek slova (najdeš je v poslední větě)
cv.2 - seřaď slova podle abecedy
         napiš, jaké může být ovoce (např. sladké, kyselé, červené, zralé ...)
         pokračuj takto i u dalších slov
Rébus - do žlutých okének píšeš písmena v pořadí od 1 do 13
            (vyjdou ti přídavná jména)
Matematika násobky tří - str.50
cv.1 - pod obrázky doplníš příklady (pokračuješ 3 . 3, 4 .3 ....)
         na poslední řádek napíšeš počet teček v příslušném okénku - tj. násobky 3)
cv.2 - vyznač na číselné ose násobky 3 (přidáváš vždy číslo 3)
cv.3,4,5 - podle zadání
Čajs jehličnaté stromy - na vycházce nafoť a pošli v příloze

Čtvrtek 30.4.

Český jazyk slovní druhy - PS str.29/cv.3,4
                     cv.3 - odpovídej slovem (např. pět, ...)
                     cv.4 - do žlutých okének doplň souhlásky
                              podstatná jména podtrhni červeně (polem, rybník, hráz, vrb,   
                              proutky, větev, jestřáb, strach, pstruh, kámen)
                              slovesa zeleně (je, má, roste, nařež, usedl, má, ukryl)
Informace o přečtené knize - napsat, nafotit, poslat e mailem (někteří už mají splněno)
Matematika dělení 3 - str.51
cv.1 - nakresli do důlků po 3 kuličkách (pozor, některé důlky zůstanou prázdné - máš jen
         18 kuliček)
cv.2 - vyznač skupinky po 3, doplň výsledek, napiš příklad na násobení
cv.3 a 4 - podle zadání
Děkuji rodičům, kteří mi pravidelně posílají nafocené úkoly.

Pátek 1. 5. - státní svátek
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se