Věnujte prosím pozornost tomuto článku: https://www.zsstraz.cz/web2/index.php/aktualne/395-skolni-skupiny-zaku-1-st

Pondělí 4.5.


Český jazyk seznámení se ostatními slovními druhy - PS str.30
cv.1 - slova ve žlutém rámečku nahoře napiš na správné linky
SOUTĚŽ - odpověď pouze jedním slovem (na otázku Kde je babička? nemůžeme odpovědět
na dvoře, to jsou 2 slova, ale odpovíme např. venku, doma...
Jak hřeje sluníčko? (např. hezky...)
Kdy píšeš úkoly? (např. odpoledne, večer, ráno ....)
Kam se vracíš ze školy? (např. domů, ...)
V rébusu najdeš název slovního druhu - do žlutých rámečků píšeš písmena - seřadíš od 1 do 9
cv.2 - nad podtržená slova napiš číslo slovního druhu (čísla jsou ve žlutých rámečcích)
cv.3 - Podívej se znova na cvičení 2 a z každé věty vypiš první slovo (v rébusu ti vyjde název slovního druhu)
čtení libovolné knihy
Matematika násobení a dělení 3 - str.52 (cvičení podle zadání)
Čajs les - vycházka do lesa (pozoruj mechy, rostliny - borůvky,maliny kapradí,..., stromy - listnaté, jehličnaté, živočichy, kameny ...)

Úterý 5.5.

Český jazyk diktát: Jakub nese košík hub. Zubař právě trhá zub.
          Po cestě leze had. Seď a ani se nehni.Rudolf se zranil o větev.
(odůvodni si - řekni Jakube, houby ...)
Písanka str.30 - podle zadání (cv.1 - zakroužkuj .., cv.2 - podtrhni .., cv.3 -spoj)
obrázky si můžeš vybarvit
Matematika násobení a dělení 3 - str.53 (bez cvičení 1,2,3,4,6)
ve cv.9 u příkladu _ . 2 = 10 (říkáš si násobky 2 až dojdeš do 10, ukazuješ si na prstech)
u ostatních příkladů postupuješ podobně

Středa 6.5.

Český jazyk PS str.31/cv.1,2,3
 cv.1 - napiš název zvířátka
 cv.2 - napiš, jak dělají tato zvířátka (např. pes - haf, haf)
 cv.3 - vybarvi podle návodu (pouze podst. jména, slovesa, předložky, spojky)
          některá políčka se slovy budou bílá (např. sedm, dvě, krá, já, ty, on, my, vy, ...)

Matematika str.54
cv.1 - vypočítej
cv.2 - na horní stranu nakreslíš stejný počet teček (řekni si 15:5)
ost. cvičení podle zadání

Čtvrtek 7.5.

Český jazyk Písanka str.21 (přečti si také modře napsané informace o cejnovi a čmelákovi)
číst
Matematika str.76/cv.1,2,3
měření a rýsování úseček - (při měření přilož pravítko tak, aby se nula kryla s krajním bodem úsečky)

Pátek - státní svátek
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se