Pondělí 18.5.

Český jazyk vlastní jména PS str.33/cv.3,4
                    cv.3 - obecné názvy piš malým písmenem (např. čaroděj ...)
                    cv.4 - žlutě vybarvi vlastní jména - píší se s velkými písmeny (to jsou jména osob,                             zvířat, měst, ...)
                             jinými barvami obecná jména (např. pes, pan ....)
Matematika násobení a dělení 4 - str.60/cv.1,2,3,4 - podle zadání

Úterý 19.5.

Český jazyk napište diktát, ofoťte a pošlete e mailem:
Labuť je krásný pták. Žije na velkých vodních plochách.
Každý rok se labutímu páru narodí pět až sedm šedých mláďat.
Matematika příklady se závorkami, čtvercová síť - str.60/cv.3,4 (na stránce dole)

Středa 20.5.

Český jazyk Písanka str.32
čtení knížky, popř. časopisu
Matematika dělení na čtyři stejné části - str.61 (podle zadání)
Čajs Louka - pozoruj rostliny a živočichy venku na louce
(na volný list papíru napiš do jednoho sloupce rostliny - např. pampeliška,jetel,..
                                     do druhého sloupce živočichy)
 Čtvrtek 21.5.

Český jazyk PS str.34/cv.1,2
cv.1 - do vět dopiš vlastní jména (velkými písmeny)
         spisovatel se jmenoval Bohumil Říha
         chlapec se jmenoval Honzík
         vesnička Koníkovice
         kamarádi - Frantík, Terezka, Ferda
         pes Punťa, vepřík Princ
cv.2 - vlastní jména píšeš s velkými písmeny
Matematika měření a rýsování úseček - str. 77

Pátek 22.5.
Český jazyk čtení, cvičení na internetu
Matematika opakování a procvičování násobilky

Prosím rodiče těch dětí, které půjdou příští týden do školy, aby si přečetli informace na hlavní stránce školy.
Připomínám:
V pondělí 25.5. - přinést čestné prohlášení (pokud jste již neodevzdali)
                        v 8 hodin si vyzvednu děti před školou - choďte na čas
                        svačinu si každý přinese vlastní
                        každý den v sáčku 2 čisté roušky
                        vyučování do 11,30 hod, pro přihlášené odpolední část (družina) do 14,30 hod
                        na papír mi napište, jak dítě bude odcházet (zda samo, s někým - s kým, nebo vyzvednete osobně)
                        v aktovce pracovní sešity, učebnice, pomůcky
                        splněné úkoly za tento týden posílat nemusíte (zkontroluji si je ve škole)
S Evičkou se na všechny už těšíme !
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se