ROZVRH HODIN: beze změn ( zadní strana žákovské knížky)

https://zsstraz.edupage.org/timetable/view.php?num=6&class=-10

Přehled učiva pro chybějící žáky (stejně jako kdysi v "normálních dobách" :-)

Pondělí:

A
j - uč. str. 70, cv.1 - čtení, překlad
      PS  str. 70, cv. 2 (4 otázky)

M - str.58, cv.1,3, šedý sloupec

Čj - uč. str. 79, cv.3
      PS str. 19, cv.1

Inf -


Úterý:


Středa:


Aj - test, opakování
      uč. str. 70, cv.2 - rozhovor ve dvojicích (např. se sourozencem)
      uč. str. 71, cv. 3
      PS str. 70, cv.1 - dú
      

Čj - uč. str. 80 - předseda, soudce - ústně
      PS str. 20, cv-1,2,3

Vv - pověst o Golemovi, 
       namalovat jak si představuješ Golema

Př - vycházka (jarní květiny, rostliny) 

Čtvrtek:

Čj - uč. str.81, cv.1,2,3 - ústně
      PS str. 20, cv.1 - dole
          str. 21, cv.2

M - desetiminutovka
      procvičování písemného sčítání a odčítání (pod sebe)

Aj - kontrola dú
      PS str. 70, cv.2,3

TV - vycházka

Pátek:

Čj - uč. str. 82, cv. 7 do Čj mluvnice
      PS str. 21, cv.2 a)
                      cv.3 - celé správně opsat

M - trénování písemného sčítání a odčítání u tabule

Čít. - str. 107 - naučit se 4 po sobě jdoucí sloky do 23.4.

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se