Čj
Čtení do str. 28: písmena E, O
Slova k procvičování sluchového skládání: 
V této úrovni jsou to slova se shluky souhlásek:
VLK, KRK, OBR, RTY, KRUH (K-R-U-CH), KLUK,
LOTR, METR, KOPR, BLÁTO, DVEŘE, MLÉKO, 
ŠTIKA (Š-Ť-I-K-A), KŮZLE, MRAKY, ZVÍŘE, ŠŤÁVA...

Pokud dítě zvládá, v poslední úrovni jsou to delší slova:
CIBULE, NÁMOŘNÍK (N-Á-M-O-Ř-Ň-Í-K), KYTARA, SEKERA,
ŠUPINA, KOLOTOČ, BALÍČEK, ČASOPIS, HRÁŠEK, KROCAN,
VRABEC, LETADLO, SESTŘIČKA...

M
PS do str. 20:
- porovnávání více, méně, stejně, 
větší, menší, rovná se
- počítání na číselné ose
- číslice 1
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se