Pondělí 8.2.

Český jazyk podstatná jména - číslo, rod PS str.15/cv.3 (samostatně)
                                          PS str.16/cv.1 (společně)
                                          učebnice str.70-pády a pádové otázky (naučit zpaměti do 15.2.)
Matematika písemné sčítání str.27/cv.1 - první řádek (společně), dokončit (samostatně)

Úterý 9.2.

Český jazyk určování pádů podstatných jmen Čj - PS str.16/cv.1 (společně)
             číslo podstatných jmen Čj - učebnice str.69/cv.4 (samostatně do sešitu Čj: doplnit a napsat slova v jednotném čísle - mlýn, kobylka,...
Matematika písemné odčítání str.28 (společně)
násobilka str.27 - oranžový sloupec (samostatně)
Čajs  do sešitu:        VĚCI KOLEM NÁS
        Přírodniny                            Lidské výtvory
živé                  neživé
-rostliny            -vzduch
-živočichové      -voda
-houby              -horniny
                        -sluneční záření
nakresli obrázek
(podívej se do učebnice na str.28)

Středa 10.2.

Český jazyk podstatná jména -rod, číslo, pád PS str.16/cv.2,1 (dole) - společně
Čítanka str.58-60 -přečti (samostatně)
                          -do sešitu čtení: Ronja, dcera loupežníka
                                                  Astrid Lingrenová
Odpověz na otázky:Vyhledej a napiš, jak vypadali čumbrci.
                               Jak Birk pomohl Ronje?
                               Kde se obě děti rozloučily?
 Matematika  písemné odčítání str.29/cv.1 (společně)
                          str.29/cv.2 (samostatně)

Čtvrtek 11.2.

Český jazyk vyjmenovaná slova po p - seznámení (učebnice str.73) - společně
PS str.16/cv.1-dole (podtrhni podstatná jména: rodu mužského - modře
                                                                     rodu ženského - oranžově
                                                                     rodu středního - zeleně)
                                                                     samostatně
Matematika písemné odčítání - str.29/cv.1 (dokončení - společně)
Samostatně - str.29/cv.3 (z daných čísel sestav příklad na odčítání a proveď kontrolu sčítáním)                           

Pátek 12.2.

Český jazyk vyjmenovaná slova po p - PS str.17/cv.1 - doplň vyjmenovaná slova po p (samostatně)
                                      použij tabulku nebo učebnici Čj na str.73
                                      PS str.17/cv.2 - společně při online hodině
Matematika písemné odčítání str.30/cv.1 - společně
                         str.30/oranžový sloupec (samostatně)

Příští týden online hodiny ve stejném čase (od 8,50 hod)
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se