ONLINE HODINY: jako minulý týden

Pondělí:

Čj - online
      uč. str. 56, cv.8
      PS str.3, cv.1,3 - dokončit sami

M - online
     str.22, cv.1,3 + šedý sloupec

Aj - PS str.58, cv.1,2
 
Inf - Čtu a odpovídám - V Google učebně Informatika 4 máte  připravený úkol Čtu a odpovídám. Trénujeme orientaci v textu, jeho pochopení a výběr informací.


Dobrovolný Dú: M str. 19, cv.4
                            str. 20, cv.3
PÉŤA: úkoly budou zaslané emailem
          Čj - slabiky, slova
              - dě, tě, ně
          M - +, - do 20

Úterý:

Čj - online
      PS str.3, cv.5
      uč. str. 57, cv.1,2
      PS str.4, cv.2

M - str.24, cv.1,2,3

Vl - online
      kontrola zápisů
      zápis:      
                                        KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY ČR
      rekreace: cestování za účelem oddechu, odpočinku
      turistika: putování, poznávání krajiny a jejích pamětihodností
                    - turistické stezky -  pro pěší turisty
                    - cyklostezky - pro jízdu na kole
      Historické a přírodní památky musíme chránit a udržovat pro další generace.
      V ČR jsou 4 národní parky : - KRNAP (Krkonošský národní park)
                                              - NP ŠUMAVA
                                              - NP PODYJÍ
                                              - NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
      CHKO - chráněná krajinná oblast
      UNESCO - kulturní a přírodní památky světového dědictví   
                   - v ČR 14 památek
https://forms.gle/i7jWFeFd4Dnyh6b37
test, vypracovat do pátku 12.2. do 12:00

Čt dílna - přečíst učebnici vlastivědy str. 43, 44 

PÉŤA: Čj - slova, slabiky
          M - sloupeček
          Čajs - měsíce, dnyStředa:

Aj - online
      uč. str.58,59 - čtení
      PS str.59, cv.3,4

Čj - PS str.4, cv.3,4,5

Př - číst uč. str.67,68

Dobrovolný dú: Čj uč. str.57, cv.4 - do sešitu mluvnice

PÉŤA: Čj - dvojhlásky au, ou
          M - PL cv.1,2,3
          písanka velká str.14

Čtvrtek:

Čj - online
      uč. str.58, cv.1,2
      PS str.5, cv.2,3,4

Př - online
      uč. str. 67 - 71 Rostliny a živočichové vod a bažin

M - str.25, cv.2 + šedý sloupec

Dobrovolný dú: Čj PS. str. 5, cv.5 - do sešitu mluvnice - podtrhnout pods. jm. rodu stř. + vzor

PÉŤA: 
 Čj  - vybarvit obrázek, slabiky
 M - počítání s tajenkou, slovní úlohy
 čítanka str.112 - 115 O Smolíčkovi 


Pátek:

Čj - online
      uč. str. 59, cv.1,2
doma - PS str.5, cv.1
               str.6, cv.2 +a)

M - online
     str. 25, cv.1,3,4

Př - do sešitu napsat
                                 ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ VOD A BAŽIN
      nakreslit: 1) blatouch bahenní
                    2) orobinec širokolistý
                    3) skokan zelený

Čt - čítanka str. 127
                 - báseň přečíst a krasopisně opsat do sešitu čtení do pondělí 15.2.
                 - báseň se naučit zpaměti do 19.2.

Dobrovolný dú: MG str.23, cv.1,2,3

PÉŤA: Čj - PL - odpovědět na otázky, seřadit věty a opsat je
         MG - PL - geom. tvary, spočítat trojúhelníky a čtverce
 
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se