Pondělí
ČJ - Vyjmenovaná slova - uč. 37/1, telefonický rozhovor 39/1, DÚ 31/3,4
M - Písemné násobení, slovní úlohy - PS 24/2,3 DÚ 24/4
VL - Povrch ČR - uč. str. 28-29

Úterý
ČJ - Vyjmenovaná slova, telefonický rozhovor - uč. 39/3, 37/2, PS str. 31/1 dole, 32
M - Geometrie - mnohoúhelníky - PS str. 14, DÚ učebnice 48/2 - do školního sešitu

Středa
ČJ - Diktát, vyjmenovaná slova - uč. 35/6,  37/2,3
M - Písemné dělení - PS 25/1
- Třídění organismů podle potravy, potravní vztahy organismů -uč. 21,22
DÚ Čítanka str. 43-45

Čtvrtek
ČJ - Dopis pro kamaráda, slovní druhy, DÚ PS 33/2
Vl - Vodstvo ČR - uč. 29-31

Pátek
ČJ -
Slovní druhy - uč. 40, PS 33/1
M - 
Desetiminutovka, písemné dělení - PS 25/2,3,4 DÚ 25/3
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se