Počítání do 5

Počítání do 10

Počítání do 20 (s přechodem)

Počítání do 100

Počítání do 1000

Písemné početní operace

Násobilka

Zlomky

Číselná osa


Zobrazení
Krácení a rozšiřování

Zlomky a desetinná čísla

Porovnávání
Sčítání
Odčítání

Desetinná čísla

Celá čísla

Číselná osa
Porovnávání
Sčítání
Odčítání
Násobení
Dělení

Výrazy

www.mathsbox.org.uk - bingo a PL

Rovnice

www.mathsbox.org.uk - bingo a PL

Úhly

Souměrnosti

Konstrukce

Pythagorova věta

Obvod a obsah

Povrch a objem

 

Statistika

 

 

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se