Pondělí
ČJ - Vyprávění, souhlásky uprostřed a na konci slov
Uč. 16/3, PS 10/1, DÚ 10/2,3
M - Násobení a dělení č. 6, slovní úlohy: krát méně/krát více
PS str. 28

Úterý
ČJ -
Psaní B - P, D - T uprostřed a na konci slov
Uč. 16/4,5,6 , PS 10/4,5
M -
Násobení a dělení č. 6, desetiminutovka 
PS 29, DÚ dopočítat, co chybí
Čajs -
Naše obec, významné budovy, rozdíly vesnice/město
Čtení -
str. 23, 24, písanka str. 9
Na příště připravit str. 28 - 30.

Středa
M -  Násobení a dělení č. 7, PS str. 30
Čj - Souhlásky uprostřed a na konci slov D -T, Ď -Ť
Uč. 16/7,8 , PS 11/6,7,8
Čtení - Pověsti o naší obci
DÚ písanka str. 10

Čtvrtek
M - Násobení a dělení č. 7 - PS str. 31
DÚ 32/1,2
Čj - Popis - uč. str. 20 
Souhlásky uprostřed a na konci slov S - Z - PS 11/9
Na zítra přinést hračku.
Čajs - Naše vlast - uč. str. 13

Pátek
ČJ - Popis hračky, PS 13/1
M - Geometrie - bod, úsečka, tělesa/tvary
PS str. 23
Čtení - str. 25, písanka str. 11
DÚ čítanka str. 28 - 30
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se