Pondělí
ČJ - Souhlásky uprostřed a na konci slov - S - Z, Š -Ž
Uč. 17/9,10, DÚ 11/10, 12/11
M - Násobení a dělení č. 7 - PS str. 32, 33
Čajs - Naše vlast - symboly, vlajka, hymna

Úterý
ČJ - Souhlásky uprostřed a na konci slov V - F
Uč. str. 17/11, 12, PS str. 12/12,13
M - Násobení a dělení č. 7, počítání se závorkou - PS str. 33
DÚ 34/sloupeček
Čajs - Sousední státy, EU
Čtení - str. 28-30, písanka str. 11
Na příště připravit str. 26, 27.

Středa
ČJ - Souhlásky uprostřed a na konci slov H - CH, uč. 17/14, PS 12/15
M - Slovní úlohy, pojmy krát více/krát méně
DÚ písanka str. 12

Čtvrtek
M - Násobení a dělení č. 7, desetiminutovka
PS str. 35, Dú dokončit co chybí
ČJ - Souhlásky na konci slov, přísloví
Uč. str. 18, PS 13/16
Čajs - Sousední státy: skupinová práce

Pátek
ČJ - Diktát, slovní druhy - Uč. 19/23
M - úsečka, měření úseček na cm, mm, tělesa
PS str. 24
Čtení - str. 26,27, písanka str. 13
DÚ Naučit se báseň zpaměti - vybrat jednu ze str. 31,33, 37
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se